Европа се надява, че 5G мрежите ще ускорят не само скоростта на интернета, но и на икономическия растеж.

Макар че развитието на Стария континент е забележително в редица области, интернетът и инвестициите в свързаност изостават. Нека вземем за пример Германия, най-мощната икономика на континента, за да разберем къде се крият проблемите и как 5G ще помогне за разрешаването им.

Изследване от 2018 г. показва, че Германия, която изниква в съзнанието ни със своето превъзходство в инженерството и със своята ефикасност, е успяла да свърже едва 54% от домакинствата извън големите градове с интернет връзка от поне 3,75MB/s. Проучването на Европейската сметна палата подчертава, че Германия не е единствената държава в региона, в която ситуацията е такава: още 15 страни в ЕС страдат от слабо покритие в селските райони, включително Франция, Италия, Финландия, Испания и Швеция.

Ускори до 5G

Задава се нещо ново в сферата на комуникациите, което ще даде богати възможности в работата, забавлението и ежедневието ни. Общият проект на Telenor, Money.bg и Webcafe.bg има за цел всички да "ускорим" до 5G - да предостави нужната информация за новата технология, да разбие неверните митове, да се облегне на факти и да разкрие потенциала на една нова комуникационна ера.

Защо това е проблем? Бизнесменът Андреас Мюлер, собственик на TW-Elektrik, разказва пред Deutsche Welle, че компанията му не може да използва интернет базирани услуги като облачно съхранение, което води до намалена продуктивност и до допълнителни разходи: фирмата е трябвало да закупи собствен сървър на стойност €100 хил. Видеоразговорите, които станаха част от ежедневието ни през последната година, също са невъзможни.

"Бавният интернет означава бавен икономически растеж", обобщава и Клеменс Скибицки, професор в Университета в Кьолн.

Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2020 г. достига до заключението, че ако средната скорост на интернета в Германия достигне средната на десетте държави, които са начело на класацията, брутният вътрешен продукт на глава от населението — ключов измерител на богатството на гражданите в една икономика — ще се покачи с три процента.

Бързата и надеждна интернет връзка е и неразделна част от следващата индустриална революция, от която Европа не иска и не може да си позволи да изостане.

Как 5G ще ни направи по-богати

Как 5G ще ни направи по-богати

Мобилната мрежа от пето поколение е интегрална част от четвъртата индустриална революция

5G има потенциал да осигури висока скорост на интернет връзката — дори и в отдалечените райони. В същото време мобилната мрежа ще донесе свръхнадеждност на връзката и възможността към нея да бъдат свързани едновременно почти неограничен брой умни устройства, които ще прехвърлят икономиката на нова скорост.

Има и още няколко причини, заради които 5G е стратегически важна за Европа технология, се сочи в доклад на Европейската инвестиционна банка. На първо място, 5G е интегрална част от мащабния технологичен и индустриален преход по света. Технологията ще създаде редица бизнес приложения, които ще отключат потенциал за икономически растеж и иновации в сектори като здравеопазване, мобилност, градско развитие, земеделие и други.

Мобилната мрежа от пето поколение ще помогне за повишаване на ефикасността и устойчивостта на европейските вериги за доставки и индустриалните екосистеми. 5G технологиите ще са двигател и на търсената от Европа стратегическа дигитална автономия.

Докъде стигна развитието на 5G в Европа?

Брюксел се подготвя за 5G още от 2013 г., когато създаде първата програма за публично-частно партньорство в областта и в която инвестира €700 млн., за да подкрепи развитието на технологиите. Доклад на Европейската комисия от януари т.г. показва, че в Европа вече са инвестирани €1 млрд. в 5G мрежи. Брюксел заделя и една пета от предвидения фонд за възстановяване на стойност €750 млрд. за подобряване на дигиталните възможности на държавите.

Резултатът е, че вече в 24 държави от общо 27 в Европейския съюз има активни 5G мрежи, по данни на Европейската 5G обсерватория. Такива липсват само в Малта, Португалия и Литва. В България необходимият честотен спектър бе разпределен от държавния регулатор в началото на април.

Развитието на 5G мрежите следва описания от Европейската комисия план. Брюксел залага в него, че към края на 2020 г. всяка една от държавите членки трябва да има поне по един "5G град". Почти 500 града на Стария континент вече имат 5G връзка, показват още данните от 5G обсерваторията.

Нужните средства обаче са много повече: Старият континент ще трябва да вложи €300 млрд. в телеком инфраструктура до 2025 г., ако иска да се възползва от потенциала на технологията и да повиши икономическия си растеж, сочи изследване на консултантската компания BCG, проведено през март. Половината от тази сума ще бъде нужна за 5G мрежите.

Сумата изглежда зашеметяващо висока, но възвращаемостта ще си заслужава, тъй като анализи чертаят възможността мобилната мрежа да генерира до €2 трлн. брутна продукция и да добави почти €1 трлн. към БВП на Европейския съюз до 2025 г.

Операторите в Европа повишават инвестициите, но темпът е недостатъчен, според доклад на асоциацията им. През 2019 г. са инвестирани €48,6 млрд., а през 2020 г. сумата вече възлиза на €52 млрд. Но средните инвестиции на глава от населението на Стария континент изостават спрямо други региони в света. В Европейския съюз те възлизат на €94,8 на човек, при €147,9 в САЩ и €233 в Япония, по данни на Асоциацията на европейските оператори на телекомуникационни мрежи.

Въпреки че през 2021 г. бе отбелязан прогрес, изследване на Analysys Mason показва, че едва 24% от европейците могат да се свържат към 5G мрежа към края на 2020 г. — сравнено със 76% от американците и дори по-голям дял в някои части на Азия. В Южна Корея например той е цели 93%.

Една от причините е, че на Стария континент операторите получават далеч по-малко приходи от всеки абонат спрямо други региони по света. Така в Европа средните приходи на потребител са по-малко от €15, при €23,7 в Южна Корея, €28,1 в Япония и €36,9 в САЩ, според доклада.

Следващата стъпка, описана в плана на Европейската комисия, е през 2025 г., когато всички градски райони и най-значимите транспортни коридори ще разполагат с непрекъсната 5G връзка. Шведският производител на телекомуникационно оборудване Ericsson прогнозира, че през следващите пет години поне 55% от абонатите на мобилни услуги ще разполагат с 5G план. В Централна и Източна Европа този дял е двойно по-нисък — около 27%. Темпът трябва да се ускори, смятат още от компанията. И посочват, че към края на 2021 г. 5G абонатите ще нараснат до 220 млн. в световен мащаб, като Китай ще отговаря за 80% от тях. "Държавите, които пуснат 5G бързо, ще се радват на голям дял от иновациите", казва говорител на Ericsson. "И освен ако Европа не ускори пускането на мрежите, рискува да загуби растеж и да отслаби конкурентоспособността си в производството и логистиката, което ще ѝ коства загубени милиарди евро".

Индустрията посочва, че тежките и непоследователни регулации на фрагментирания европейски пазар са сред причините за по-ниска възвръщаемост на инвестициите и по този начин ограничават вложенията в 5G. "Европейските (телеком компании) инвестират повече, отколкото в миналото, но не е достатъчно. Нуждаем се от силна политическа подкрепа", заяви преди месец Лисе Фюр, генерален директор на Асоциацията на европейските телеком оператори.

Каква може да е тя? Европейската инвестиционна банка препоръчва на първо място европейските правителства да заделят публичен капитал, с който да подпомогнат индиректно изграждането на инфраструктура чрез програми за публично-частно партньорство.

На второ място, ЕИБ смята, че правителствата трябва да положат усилия и да преодолеят недостига на информация около 5G. За справяне с този проблем от институцията препоръчват индустриални събития, на които малкият и среден бизнес да бъде запознат с ползите от 5G.

На трета позиция е отдавнашният проблем на Европа — липсата на хомогенност и стандартизация на отделните пазари, което уврежда възможността за мащабиране на свързаните с 5G бизнес модели.

Прочетете още от темата Ускори до 5G в Webcafe.bg

5G за малкия и още по-малкия екран

5G за малкия и още по-малкия екран

Прочетете още от темата Ускори до 5G в Webcafe.bg