Областта на информационните и комуникационните технологии заедно с аутсорсинг индустрията продължават да са сред най-бързо развиващите се сектори у нас. От началото на тази година вложенията по нови проекти в тях надхвърлят 3 милиона лева, а отворените нови работни места са повече от 400.

Това беше потвърдено по време на разговори между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и представители на една от най-големите британски консултантски групи The Independent Advisory Network - една от най-големите британски консултантски групи.

Експерти от компанията са в България за проучване на тези два сектора.

"ИКТ и аутсорсинга е сред най-бързо развиващите се сектори на българската икономика, който през последните години отбелязват устойчив ръст", коментира Манолев.

Според изчисленията на ресорното министерство за последните 4 години е било сложено начало на проекти на обща стойност от близо 20 милиона лева. В резултат на това са били наети 2700 души.

От The Independent Advisory Network посочват, че има конкретен интерес от техни клиенти да изнесат част от дейността си в региона. В момента те проучват тези възможности в България, тъй като страната има редица предимства за фирмите от индустриите, включително географско положение, достъп до единния европейски пазар, значителни традиции в сектора и други.