Нови 4000 души, повечето от които висококвалифицирани, са наети в автомобилната индустрия през последната година, а работещите в сектора се повишават с над 12% в последните 12 месеца. Заетите в бранша непрекъснато се увеличават, а общият им брой вече е 37 000 души.

Това показва проучване на Colliers за развитието на автомобилната индустрия в България, в което участват всякакви по размер компании - от такива с под 50 до такива с над 1000 служители.

Снимка 339820

Източник: Automotive Cluster Bulgaria

Предприятията са се увеличавали средно с по 16 служители в 248-те работни дни през 2017 г. Вземайки предвид работните часове (1948), фирмите са наемали средно по двама служители на час.

Заради очакваните по-високи приходи, над половината от предприятията от автомобилния сектор смятат да наемат нови служители, да инвестират в ново оборудване и имоти и през 2018 г. През 2017 г. фирмите, които имат намерение да увеличат броя на персонала си, са с 14% повече спрямо предходната година.

Райони

Снимка 339718

Източник: Colliers

Компаниите планират да разширят дейността си както на сегашните места, така и в други градове в страната. Фирмите от автомобилостроенето са във всички региони на България, но най-много са в Южна България.

Компаниите от сектора се интересуват най-вече от райони с висока безработица, където има голям брой технически специалисти.

Предпочитани са районите около София, Перник, Враца, Мездра, Пловдив. Големи производства са разположени и около Сливен, Ямбол, Кърджали, Търговище и Русе. Области с потенциал за развитие са Видин, както и Стара Загора, където вече се работи по обособяването на Индустриална зона "Загоре".

Глад за квалифицирани кадри

Инвеститорите се нуждаят от квалифицирани кадри, за да развиват иновативни дейности с висока добавена стойност в България. 40% от компаниите вече имат научноизследователска и развойна дейност у нас, смятат да я развиват и занапред.

Компаниите набират персонал главно от специализирани учебни заведения ( в 64% от случаите) като професионални гимназии и технически университети. Много по-рядко (19%) разчитат на дуално обучение, а вносът на чужди работници е твърде рядко срещан (в едва 4% от случаите).

Компаниите залагат главно на собствени обучения за подобряване на квалификацията на служителите си, но вече се доверяват и на частни фирми, предлагащи специализирани обучения.

Предимствата на България

Снимка 255458

Източник: iStock

Поради значителните предимства на България като инвестиционна дестинация, чуждите компании са все по-склонни да започват (или да разширяват вече съществуващ) бизнес у нас.

Инвеститорите се възползват от географското положение, данъчните стимули, конкурентните разходи за труд, ниските разходи за електричество и недвижими имоти.

Снимка 339720

Източник: Евростат

Страната ни предлага разнообразни фискални облекчения за чуждите компании, отличава се с конкурентната си цена за електроенергия за индустриални потребители - €0.095/квтч.

България има най-ниски средногодишни разходи за заплата в автомобилния сектор сред страните от Централна и Източна Европа.

Снимка 339719

Източник: Евростат

Освен добрата квалификация, предимство на българските работници е, че са учили един, а понякога и 2 чужди езика още в гимназията.

Компания от сектора планира откриването на трети завод у нас. Като причина за това ръководството й посочва местоположението на страната, бързоразвиващата се среда, привлекателните данъци за бизнеса, както и позитивните резултати на двата съществуващи вече завода на компанията.