Българското представителство Paysera България на литовската компания за платежни услуги Paysera LT вече оперира и на румънския пазар. Местен офис и съпорт център ще предлагат на компании и физически лица възможност да разполагат със сметка в чуждестранни валути, да извършват преводи с минимални такси, както и да обменят валута.

Изпълнителният директор на българското дружество Мартин Богданов, главният изпълнителен директор на Paysera LT Витенис Моркунас и регионалния мениджър за Румъния Даниел Турбату представиха дейностите на компанията, които ще се предлагат на пазара в северната ни съседка.

"Румънските компании, които оперират на чуждестранни пазари все още са изправени пред проблема с високите такси при международни преводи. В допълнение, откриването на сметка във валута, различни от местната такава е труден процес, съпътстван с немалки усилия и разходи. Това е и основната причина да стъпим на съседния за нас пазар. Искаме да предоставим възможност на компании и физически лица да извършват преводи с възможно най-ниски комисионни и да разполагат със сметка в необходимата им валута, по подобие на това, което направихме в България преди 3 години", коментира Мартин Богданов за новото разширение.

Литовското дружество оперира на българския пазар от 2016 година чрез местното представителство Paysera България. Компанията предлага редица възможности за платежни услуги. Към момента с нея работят над 2800 компании и 20 000 физически лица у нас.