Базираният в Китай производител на авточасти - Minal Europe Green Material1 иска да построи фабрика в Сърбия. Компанията е подала искане до местното Министерството на околната среда за процедура по оценка на въздействието върху околната среда, съобщават сръбските медии.

Автомобилният завод ще се разпростре на 91 354 м2, като Minal планира да изгради общ комплекс, състоящ се от производствена база-хале, трафопост, компресорно съоръжение и помпена станция.

Комплексът ще бъде конструиран така, че основната сграда ще бъде производствената. Тя ще заема централно място, а всички спомагателни съоръжения ще се намират в северната част на комплекса.

Производственото хале е с размери 163х107м. Съоръжението е едноетажно и разделено на две основни части - производствен етаж и зона за спомагателни съоръжения с общо предназначение.

Втора гига фабриката за авточасти на Continental започва производство в Сърбия, след инвестиция от €140 милиона

Втора гига фабриката за авточасти на германски гигант започва производство в Сърбия, след инвестиция от €140 милиона

Предприятието отваря врати официално на 23 февруари

Разположението на зоната в производствения етаж включва секция за топене на алуминий, секция за леене на алуминиеви блокове, за термична обработка, автоматично подреждане и секция за рязане на готови продукти.

През февруари стана ясно, че втора гига фабриката за авточасти на германската компания Continental започва производство в Сърбия, след инвестиция от €140 милиона.

В развойния център и първата фабрика, открита преди година, Continental дава работа на хиляда души, а с изграждането на новото производство броят им трябва да се утрои. Сърбия очаква чрез новата гига фабрика да се диктуват световните тенденции в автомобилната индустрия.