Борсово търгуваните фондове за злато са постигнали седми пореден месец на ръст на привлечените инвестиции и на изтъргуваните тонажи от благородния метал, като с увеличаване на притежаваните от тях количества злато със 104 тона само през юни, техните параметри са значително над средногодишните, показват данните на World Gold Council.

През цялото първо тримесечие нетните входящи потоци от злато възлизат на 734 тона, а ръстът на вложенията е от 40 млрд. долара. "Това е много над рекорда в покупките на злато, поставен от централните банки по света през 2018 и 2019 г.", посочват от World Gold Council. "Ръстът на придобитите от борсово търгуваните фондове количества възлиза на 45% от глобалния добив през първото полугодие на 2020 г."

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Какво ни носи златодобивът в България и какво губим без него?

Блокирането на инвестициите в отрасъла е пътят към бедността за много малки населени места

Последният годишен рекорд на ръста на притежаваното от фондовете злато беше в разгара на Голямата рецесия - през 2009 г., когато достигна 646 тона, така че в днешно време той е подобрен само за половин година.

Най-големият ръст през юни се наблюдава от фондовете в Северна Америка, които са добавили 83 тона злато. Значително по-малко са прибавили тези в Европа - само 18 тона, а лидери тук са германските и швейцарските фондове, които компенсират за понижаването на притежаваното злато от англисйките.

През юни златото поскъпна с 2% в доларово изражение и достигна до най-високата си стойност от октомври 2012 г., а за първите шест месеца цената му е нагоре със 17%. Така то се представи значително по-добре от много други водещи активи.

Цената на златото счупи 9-годишен рекорд

Цената на златото счупи 9-годишен рекорд

Спот стойността на благородния метал вече надвиши прага от 1800 долара за тройунция, а прогнозата е да продължава да расте

"Икономическата и политическата среди остават подкрепящи за инвестициите в злато, като основните причини за ръста на неговото търсене все още са в сила", посочват от World Gold Council. "Алтернативната цена за притежание на злато остава ниска, тъй като централните банки поддържат лихвените равнища отрицателни или нулеви, а в много страни продължава да се наблюдава публично недоволство и протести."