Фондът за възобновяема енергия INVL, управляван от литовското INVL Asset Management планира да инвестира около 120 милиона евро в развитието на соларни паркове в Румъния.

Фондът придоби две местни компании, които разработват соларни паркове с мощност 166 MW в Румъния. Те трябва да заработят през 2024 г. 

Disneyland в Париж ще строи соларен парк с площ равна на 24 футболни игрища

Disneyland в Париж ще строи соларен парк с площ равна на 24 футболни игрища

Соларните панели ще бъдат подредени под формата на Мики Маус

"Наблюдаваме румънския пазар от самото създаване на фонда, но започнахме действие едва след като държавата промени законодателството в областта на електроенергията, за да позволи развитието на мощности за производство на електроенергия въз основа на споразумения за закупуване на електроенергия или PPA", каза Людас Люткевичус, партньор във Фонда, цитиран от See News.

"Планираме да инвестираме повече в проекти за устойчива енергия в Румъния. Това ще създаде възможности за работа заедно с разработчиците на проекти за възобновяема енергия."

Проектите за слънчева енергия в Румъния, вече имат одобрени условия за присъединяване към мрежата.

Македония изгражда соларен парк за над 80 милиона евро върху мина за въглища

Македония изгражда соларен парк за над 80 милиона евро върху мина за въглища

Държавата получи похвала от Брюксел за проекта

Фондът за възобновяема енергия INVL е създаден от INVL Asset Management през юли 2021 г. Фондът инвестира в проекти за възобновяема енергия в ранен и среден етап на развитие, включително изграждане на нови електроцентрали, развитие или придобиване на необходимата инфраструктура за експлоатация на електроцентрали, както и ефективно управление на съществуващи електроцентрали в ЕС и страните членки на ЕИП.