Европейският съюз похвали Македония за проект за възобновяема енергия. Става въпрос за пионерски проект за трансформиране на застаряваща въглищна мина в две нови слънчеви електроцентрали. Проектът е в съответствие с целите на ЕС за намаляване на замърсяването и справяне с климатичните промени, пише Еuractiv.

"Зелената сделка" на ЕС предвижда намаляване на емисиите на парникови газове до нула до средата на века, но се сблъсква с съпротива от по-зависимите от въглищата членове, водени от Полша.

Енергийната общност - международна организация, създадена от ЕС, обхващаща девет амбициозни държави членки - има за цел да разшири енергийната си политика до потенциалните членове, какъвто е Македония.

ЕС инвестира 1 трилион евро в климата. Какво означава това?

ЕС инвестира 1 трилион евро в климата. Какво означава това?

Евродепутатите подкрепиха Европейския зелен пакт

"С този проект Македония показва отличен пример за това как въглищните региони могат да бъдат рентабилно преобразувани, осигурявайки нови възможности за заетост на бившите работници в сектора и задвижвайки устойчиво регионално развитие." Това коментира Дженез Копач, ръководител на Секретариата на Енергийната общност.

Правителството на западната ни съседка оповести търг, с който търси инвеститори да построят два слънчеви енергийни блока с комбинирана мощност до 100 мегавата. Предвидено е парковете да се изградят на мястото на въглищната мина в западното село Осломей. Проектът ще бъде осъществен в партньорство с държавната енергийна компания ESM.

Всички заинтересовани страни могат да подадат офертите си до 8 май. Оценката на проекта е около 80 милиона евро, или 86 милиона долара.

Договорът ще бъде валиден за 35 години, през които частният инвеститор ще плаща на ESM годишна такса, равна на 10% от приходите от продажбата на мощност на слънчевия парк на пазарни цени.

След изтичането на срока, паркът ще премина в ръцете на ESM.

Според тръжната документация победител ще бъде кандидатът, предлагащ най-висок процент доход от продадената електрическа енергия на свободния пазар. Цената на електроенергията на регионалните борси HUPEX и OPCOM ще служи като ориентир.

Докато Западна Европа се отдалечава от въглищата за постигане на климатичните си цели, Западните Балкани остават дом на седем от десетте най-замърсяващи въглищни централи в Европа.

В доклад на Световната банка се посочва, че около 1 600 души умират преждевременно всяка година в резултат на излагане на замърсяване на въздуха в Македония.

ScaleFocus ще инвестира €45 милиона в Северна Македония

Българска IT компания ще инвестира €45 милиона в Северна Македония

Компанията ще наеме 300 софтуерни инженери