Ако имате усещането, че инфлацията яде от трудно препечелените ви средства, то сте напълно прави. При ръст на потребителските цени от близо 8% и лихви по депозитите от 1.5%, ясно е, че спестяванията ви се "топят". А усещането за спешност, че трябва да направите нещо, за да спрете това пагубно влияние - е напълно оправдано!

Дори и да нямате достатъчно увереност, знания, или умения, за да тръгнете по пътя на инвестирането, не е нужно да загърбвате тази възможност. Защото инвестирането на финансовите пазари, е доказало, че е един от най-добрите начини за защита на парите от инфлация и нейното разрушително влияние.

А днес, благодарение на развитието на инвестиционните продукти, имате възможност да поверите управлението на вашите лични спестявания на професионалисти, при това на ниска цена. Фиpмитe зa yпpaвлeниe нa aĸтиви пpeдлaгaт нa инвecтитopитe дocтъп дo пpoфecиoнaлнo yпpaвлявaни дивepcифициpaни пopтфeйли чpeз взaимни фoндoвe или бopcoвo тъpгyвaни фoндoвe фондове (ЕТF-и).

Снимка 485142

Какво са взаимните фондове?

Но нека да започнем малко по-отдалеч. Взаимният фонд е инвестиционен фонд, който обединява пари от много инвеститори за закупуване на ценни книжа, като акции, облигации или други активи. Взаимният фонд се контролира от професионален мениджър на пари, който решава как да разпредели активите на фонда, според целите и стратегиите на фонда.

Американският инвестиционен фонд Advent International придобива българската myPOS за €500 милиона

Американският инвестиционен фонд Advent International придобива българската myPOS за €500 милиона

Фондът ще придобие регистрираното във Великобритания дружество, което доставя платежни услуги за малки търговци

Взаимният фонд предлага предимства на инвеститорите, като например:

  • Диверсификация

Взаимният фонд може да инвестира в голям брой ценни книжа в различни сектори, индустрии, география и класове активи. Това намалява риска от загуба на пари поради лошо представяне на отделна ценна книга или пазарен сегмент.

  • Професионално управление

Взаимният фонд осигурява достъп до експертизата и опита на професионален мениджър на пари, който може да проучва, анализира и избира най-добрите ценни книжа за фонда. Мениджърът може също така да наблюдава и коригира портфолиото при промяна на пазарните условия.

  • Ликвидност

Взаимният фонд може лесно да бъде закупен или продаден по всяко време, стига пазарът да е отворен. Цената на взаимния фонд се определя от неговата нетна стойност на активите (NAV), която е общата стойност на активите на фонда минус неговите задължения, разделена на броя на акциите в обращение. Нетната стойност на активите се изчислява в края на всеки търговски ден и отразява представянето на ценните книжа на фонда.

  • Достъпност

Взаимният фонд може да има ниско изискване за минимална инвестиция, което го прави достъпен за малките инвеститори. Той може също така да предложи икономии от мащаба, което означава, че може да намали разходите за търговия и управление на голямо портфолио от ценни книжа.

Взаимните фондове обаче има и някои недостатъци, сред които:

  • Такси и разходи

Взаимният фонд може да начислява различни такси и разходи, за да покрие разходите за управление на фонда. Тези такси и разходи могат да намалят възвръщаемостта на фонда и да подкопават стойността на инвестицията с течение на времето. Някои често срещани такси и разходи включват такси за управление, такси за продажби, такси за обратно изкупуване, такси за обмен, такси за оперативни разходи и др.

  • Липса на контрол

Инвеститорът във взаимен фонд няма контрол върху избора на ценните книжа в портфейла на фонда. Инвеститорът трябва да разчита на решенията на мениджъра на парите и да вярва, че те са в съответствие с целите на инвеститора и толерантността към риска. Инвеститорът също няма контрол върху това кога фондът прави разпределения или реализира капиталови печалби или загуби, което може да повлияе на данъчното му положение.

Има различни видове взаимни фондове, които отговарят на нуждите и предпочитанията на различните инвеститори. Някои от често срещаните типове са:

Фондове за акции или капитал

Тези фондове инвестират предимно в акции или акции на компании. Те могат да предложат висока възвръщаемост в дългосрочен план, но също така носят високи рискове в краткосрочен план. Те могат да бъдат допълнително класифицирани по техния инвестиционен стил (растеж или стойност), пазарна капитализация (с голяма капитализация, средна капитализация или малка капитализация), сектор (технологии, здравеопазване, енергетика и т.н.) или география (вътрешен, международен или глобален).

Кои са най-добре представилите се фондове на родния капиталов пазар от началото на годината?

Кои са най-добре представилите се фондове на родния капиталов пазар от началото на годината?

Както съветва гениалния Уорън Бъфет на инвестирането трябва да се гледа като на маратон, а не като на спринт

Облигационни фондове или фондове с фиксиран доход

Тези фондове инвестират основно в облигации или други дългови ценни книжа, които плащат фиксирана лихва. Те могат да предложат стабилен доход и по-ниски рискове от фондовете в акции, но и по-ниска възвръщаемост в дългосрочен план. Те могат да бъдат допълнително класифицирани по тяхното кредитно качество (инвестиционен клас или висока доходност), матуритет (краткосрочни, средносрочни или дългосрочни), емитент (правителствени, корпоративни, общински и т.н.) или тип (агентски, фирмени, общински и др.).

Фондове на паричния пазар Тези фондове инвестират в краткосрочни дългови ценни книжа, които имат нисък кредитен риск и висока ликвидност. Те могат да предложат сигурност на главницата и лесен достъп до пари, но също така и много по-ниска възвръщаемост в сравнение с други фондове. Те често се използват като място за временно паркиране на пари или като част от диверсифицирано портфолио.

Балансирани или хибридни фондове Тези фондове инвестират в комбинация от акции и облигации според предварително определено съотношение. Те могат да предложат както потенциал за растеж, така и доход с умерени рискове. Те могат да бъдат допълнително класифицирани според тяхното разпределение на активите (консервативно, умерено или агресивно), целева дата (въз основа на конкретна година на пенсиониране) или целеви риск (въз основа на конкретно ниво на риск).

Индексни фондове Тези фондове проследяват представянето на конкретен индекс, като например индекс на фондовия пазар или индекс на пазара на облигации. Те имат за цел да съответстват на възвръщаемостта и характеристиките на индекса възможно най-близо. Те често се считат за пасивни фондове, защото не се опитват да победят пазара, а по-скоро го следват. Те обикновено имат и по-ниски такси и разходи от активно управляваните фондове, защото изискват по-малко изследвания

Как да инвестирате във взаимни фондове по правилния начин?

Без значение дали целта ви е стойност, доходи или и двете, независимо дали инвестирате отдавна, или сте начинаещ, ключът към това да извлечете максималноот от портфолиото си за взаимни фондове е да следвате девет стъпки. Ето кои са те:

1. Имайте ясно определена цел

Спестявате за пенсиониране? Или искате ли да успеете да си купите голям собствен дом, скъпа и хубава кола, да си позволите мечтаната почивка? Ако търсите дългосрочен растеж, фондът с акции, ориентирани към ръст може да бъдат най-добрия ви избор.

2. Определете своя времеви хоризонт

Знайте своя времеви хоризонт. Колкото повече време има преди да се наложи да извадите пари, толкова по-лесно е да отскочите от нестабилните пазари. С по-дълъг времеви хоризонт можете по-добре да си позволите да инвестирате във фондове с акции, които са по-волатилни от облигационните фондове.

3. Бъдете наясно с толерантността си към риска

Ако пазарните възходи и падения ви притесняват, ориентирайте се към балансирани и нискорискови взаимни фондове. В такъв случай, високорисковите инвестиции във фондове инвестиращи в акции, най-вероятно не са най-доброто нещо за вас.

4. Мислете в дългосрочен план

Мислете дългосрочно. Никога не избирайте фондове въз основа на възвръщаемостта само за кратки период като последните 12 месеца. Гледайте представянето на фондовете за по-дълги периоди от време - като например 3 и 5 години. И все пак не забравяйето основното нещо - историческата доходност на един фонд не е гаранция за бъдещата му такава.

5. Формирайте инвестиционен план

На базата на вашите цели, времева рамка и толерантност към риска, купете взаимни фондове, които ще ви позволят да изпълните плана си. Ако целите ви са дългосрочен ръст, то по-вероятно е да търсите взаимни фондове, които са ориентирани към ръст.

6. Инвестирайте във взаимни фондове на ниски цени

Когато избирате между два подобни взаимни фонда, изберете този с по-ниски годишни разходи. Разходите, макар и често пренебрегвани от инвеститорите, могат да се окажат препъни-камъчето по пътя към дългосроните ви цели.

7. Избягвайте ненужните разходи

Ако купите акции от взаимен фонд чрез брокер, вероятно ще платите комисионна или други такси. Ако откриете борсово търгуван фонд (ETF), който инвестира на същия пазар като вашия взаимен фонд, но на по-ниска цена, помислете за него като вариант.

8. Преценете кога да използвате активно управлявани средства и кога да използвате пасивни фондове

През последните години много инвеститори се насочиха към пасивно управляваните инвестиционни фондове и ETF-и.

В отговор на това много взаимни фондове са намалили таксите под формата на годишни съотношения на разходите. След като решите в кои пазари да инвестирате - сравнете активните и пасивни средства за фактори като разходи, дългосрочни резултати и др.

9. Правете обстоен преглед веднъж годишно

Вашият инвестиционен план трябва да преследва вашите цели. Трябва да уточнява какъв процент от портфейла на взаимните ви фондове искате да разпределите към относително по-ниската нестабилност - като например акциите с големи капитали в САЩ и по-нестабилни по-малки и чуждестранни акции, както и колко, ако има такива, на облигации и пари в брой. Веднъж годишно вижте дали разпределенията ви все още са съвместими с плана ви. Ако не, ребалансирайте.

Как да инвестирате в недвижими имоти без да купувате реално имот?

Как да инвестирате в недвижими имоти без да купувате реално имот?

Защо и как да инвестирате на фондовите пазари?

Нека припомним плюсовете и минусите и на другия тип инвестиционен фонд - индексният борсово търгуван фонд (ETF).

Индексният фонд е вид взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), който държи всички (или представителна извадка) от ценните книжа в конкретен индекс, като целта е максимална за изпълнението на този показател. Базирани върху американски индекс S&P 500 индексни фондове, са може би най-известните и популярните подобни инструменти в света, но има и много други. Можете да закупите индексни фондове от мениджъри на активи като BlackRock или Vanguard.

Когато купувате индексен фонд, получавате разнообразен подбор на ценни книжа с една лесна, евтина инвестиция. Някои индексни фондове предоставят експозиция към показване на ценни книжа в един фонд, което помага да се извлече общ риск чрез широка диверсификация. Инвестирайки в няколко индексни фонда, проследяващи различни индекси, можете да изградите портфейл, който отговаря на желаното ви разпределение на активите. Например можете да разпределите 60% от парите си в акции и 40% в дългови ценни книжа (чрез индексен фонд), едно доста популярно сред инвеститорите съотношение между двата актива.

Ползите от индексните фондове

Едно от основните предимства на индексните фондове е, че те често имат по-ниски такси за управление от другите фондове, защото се управляват пасивно. Вместо това има мениджър, който активно търгува, и изследователски екип, анализиращ ценни книжа и давайки вероятност, портфейлът на индексния фонд просто дублира това на следващите от него индекс.

Индексните фондове държат инвестиции, докато вашият индекс не се промени (което не се случва много често), така че имат и по-ниски транзакционни разходи. Тези по-ниски разходи могат да допринесат значително за възвръщаемостта ви, особено в дългосрочен план.

Търгувайки с ценни книжа по-рядко, отколкото активно управляваните фондове, индексните фондове произвеждат по-малки такси, които трябва да бъдат предадени на техните акционери.

Недостатъците на индексните фондове

Портфейлът, както нараства заедно с индексите, така и пада с него. Ако имате фонд, който следва S&P 500 например, ще се радвате на върховете, когато пазарът върви добре, но ще бъдете напълно уязвим, когато пазарът претъпява спад.

За разлика от тях, активно управляваните фондове могат да променят експозицията си към индекса, по преценка на мениджъра и това да предпази инвеститорите от предстоящи понижения. Това може да е особено полезно в години на слаб ръст и след корекции при постигнати върхове (каквато е ситуацията в момента).

Също така диверсификацията е нож с две остриета. Тя намалява риска, но от друга страна намаляването на минусите ограничава някои от плюсовете. Кошницата от акциите на един индексен фонд може да бъде привлечена от слабото представяне на някои от компонентите, в сравнение с друг индексен фонд или активно-управляван фонд с по-добре подбран портфейл.

В индексни или във взаимни фондове?

Истината е, че няма еднозначен отговор на този въпрос. Инвеститорите могат да решат и да направят микс между двете алтернативи, за да избягнат минусите на всяка една от тях.

Ако например смятате, че пазарите няма да се представят особено добре през следващите години, или дори, че ще видим ново "загубено десетилетие", то взаимните фондове с определена стратегия за хеджиране на рисковете, или тези с отраслова насоченост, могат да са по-добрата алтернатива.

Активно-управляваните фондове, могат да се окажат и по-добрата алтернатива от индексните фондове, при настъпване на събитие тип "черен лебед", при което бързането да се излезе от някои от най-популярните индексни фондове (базирани на широки индекси като S&P 500), само по себе си може да доведе до внезапен срив на индексите.

От друга страна, накои индексни фондове, не са толкова широко диверсифицирани, колкото инвеститорите може би си мислят. Например теглото на седемте технологични мегакомпании в индекса S&P 500 в момента е около 30%. Това означава, че инвеститор, който си купува индекса, с цел широка диверсификация, на практика е изложен с голямо тегло към тези седем компании.

Това разбира се може да е и плюс, ако тези компании продължат да се представят добре. Но самата идея, че има широка диверсификация, каквато най-вероятно е целта на инвеститора е нарушена.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия с акции.