Годината наближава към своя край и е време за равносметки. Инвеститорите, които се довериха на взаимните и договорните фондове, сега ще погледнат към "таблото с резултати", за да видят дали са заложили на "правилния кон".

Макар и да е позволено да хвърлят "едно око" в края на годината, добре е да се припомни на всички, че не бива да се вторачват твърде много и често в "таблото с резултатите", както съветва гениалния Уорън Бъфет. Защото на инвестирането трябва да се гледа като на маратон, а не като на спринт. За инвеститорите трябва да е много по-важно какво ще реализират в един по-дълъг период от време (примерно 3-5 години), отколкото да се фокусират върху годишното представяне на един актив, или група от активи. Инвестирането трябва да е скучно, за да не се превърне в хазарт!

Но да се върнем към нашата тема... Сега ще погледнем към представянето на взаимните и договорни инвестиционни фондове, представени на родния капиталов пазар и влизащи в статистиката на БАУД (Българска асоциация на управляващите дружества), за които на разположение на инвеститорите има предоставена пълна статистика.

Наблюдаваната от БАУД група, може да се определи като представителна извадка за сектора, като включва 146 фонда, управлявани от 28 управляващи дружества и с активи на обща стойност близо 2.5 милиарда лева. Какво по-представително от това?

Но нека да кажем и нещо за БАУД в началото. Съгласно информация на самото сдружение - "Българската асоциация на управляващите дружества е учредена на 30 ноември 2004 г. като първо сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на Европейската асоциация на управляващите дружества (ЕФАМА), която представлява европейски бизнес по инвестиционен мениджмънт."

Започваме с уговорката, че когато сравняваме доходностите на фондовете, е важно да сравняваме портокали с портокали. Ето защо, ще погледнем към най-доходоносните фондове в различните групи, в зависимост от склонността им към поемане на риск и типа на инвестиции, записани в техните устави.

Започваме с високо-рисковите, или тези инвестиращи предимно в акции

Най-печелившият сред тези фондове е индексният фонд на Експат Капитал базиран на унгарския индекс BUX. От началото на годината (до 3-ти октомври), той е донесъл на инвеститорите печалба от 26.1%.

Инвеститорите обаче, трябва да имат предвид, че унгарския фондов пазар е изключително волатилен. Като доказателство поглеждаме към доходността за последните три години и виждаме, че фондът е донесъл загуба от 27.8% за този период на инвеститорите, или средно годишно от -10.3%.

ДФ Компас Глобъл Трендс, управляван от Компас Инвест, е на втора позиция, чиято доходност от началото на годината възлиза на 25.72% (към 3-ти октмоври), при стандартно отклонение от 15.57%.

От създаването си до момента, фондът се е представял относително добре, като е носил на инвеститорите средна годишна доходност от 3.84%. Тя обаче, определено е била трудна за поглъщане от по-консервативните инвеститори, предвид на по-голямата волатилност. Можем да отбележим, че фондът преживя изключително тежка 2022-ра година, заедно с международните пазари разбира се, когато загуби 32.15%.

И все пак, този фонд изглежда като добър начин за диверсифициране към представянето на международните пазари. Това се потвърждава от добрата му доходност от началото на годината, която е над два пъти по-висока от тази на широкия индекс S&P 500, спечелил 11% за същия период и приблизително, колкото тази на технологичния Nasdaq.

Съвсем малко по-назад, на трета позиция, е друг фонд на Експат, базиран на регионален индекс - върху гръцкия пазар - Expat Greece ASE UCITS ETF. Той е донесъл на инвеститорите печалба в размер на 25.4% от началото на годината.

Нещо повече - за последните три години, фондът се е представял доста добре със среден годишен доход от 11.79%. И този фонд обаче се отличава с известна волатилност, като комулативната му доходност от създаването на фонда в края на 2017-та година е леко отрицателна.

Трябва да похвалим и родния капиталов пазар, представен от индексния фонд на Експат, който е реализирал положителна доходност от над 20%, попадайки сред най-добре представящите се договорни фондове макар и на пета позиция по доходност.

На противоположния фронт, с най-голяма загуба се отличава ДФ Инвест Некст Фонд, управляван от Инвест Фонд Мениджмънт, който е донесъл загуба на инвеститорите в размер на 23.2% от началото на годината, при стандартно отклонение от 24.17%.

Оглавяването на негативната класация по-скоро не е изключение, като съгласно статистиката, фондът е носил на инвеститорите отрицателна анюализирана средна годишна доходност от -7.7%.

Втори по загуба и напълно логично, на фона на ръста на SOFIX, с близо 25% от началото на годината, е късият фонд върху индекса на Експат - Expat Bulgaria Short SOFIX. Той е загубил 21.22% от началото на годината, което е малко по-добре от представянето на самия индекс с отрицателен знак.

Какво трябва да знаете за тематичните фондове

Какво трябва да знаете за тематичните фондове

Днес всички гледат към AI

Умерено балансираните фондове

Сега преминаваме към фондове, които инвестират в акции, облигации и държавни ценни книжа. В тази група - на умерено балансираните фондове, откриваме два фонда с доходност от над 7%, които оглававят класацията в групата.

Първият е - ДСК Баланс, на управляващото дружество ДСК Управление на Активи, чиято доходност от началото на годината е в размер на 7.8%, при стандартно отклонение от едва 3.16%. Трябва да отбележим факта, че през изминалата година фондът е донесъл на инвеститорите загуба от едва 6%, въпреки срива на облигациите и акциите, което е сериозно постижение само по себе си.

Другото, което трябва да се има предвид, че от петте години загуба за фонда, в неговата 10-годишна история, средното ниво на загубата е била 5.7%, при най-голяма загуба от 7.4%. Средният размер на годишната печалба, е бил 9.9%, при най-висока печалба от 15.3% през 2021 г.

Вторият фонд - Елана Балансиран Евро Фонд, на Елана Фонд Мениджмънт, е със 7.4% доходност, като тук стандартното отклонение е 4.57%. Средната доходност за последните три години е при ниво от 7.67%, а за пет години - 3.72%.

На трета позиция в тази група е фондът на Компас Инвест - ДФ Компас Фъндс Селект - 21. Той е донесъл на инвеститорите положителен финансов резултат в размер на 6.6% от началото на годината (до 3-ти октомври), при стандартно отклонение от 6.79%.

От създаването си до средата на тази година, фондът се е отличавал с отрицателна анюализирана средна доходност в размер на 0.81%.

При най-губещите се открояват ДФ Инвест Класик, управляван от Инвест Фонд Мениджмънт - със загуба от 6.38% и стандартно отклонение от 8.37%; БТФ ЕФ Принсипал ETF на ЕФ Асет Мениджмънт - със загуба от 5.2% и стандартно отклонение от 6.27% и ДФ ЕФ рапид на същото управляващо дружество - със загуба от 2.88%.

Това е основната причина да инвестирате в индексен фонд

Това е основната причина да инвестирате в индексен фонд

Акциите на случаен принцип не са добра идея

Умерено консервативните фондове

При умерено консервативните фондове, където откриваме само осем фонда, прави впечатление, че само един от тях е на отрицателна територия от началото на годината - ДФ Астра Кеш Плюс, на Астра Асет Мениджмънт, който е донесъл загуба на инвеститорите от 2.37%, при стандартно отклонение от 3.8%.

Иначе най-печеливш е - ДФ Елана Еврофонд, управляван от Елана Фонд Мениджмънт, с доходност от 6.47% и стандартно отклонение от само 3.2%. Фондът е носил на инвеститорите средна годишна доходност в размер на 3.33% - от далечната вече 2009-та година. За последните три години доходността му е била в размер на 2.51%.

На второ място по доходност е ДФ ОББ Платинум България, управляван от Кей Би Си Асет Мениджмънт, с доходност от 4.2% и стандартно отклонение от 3.7%. От създаването си преди 18 години, фондът е носил на инвеститорите средна годишна доходност от 1.89%. За последните три години, се отличава с минимална отрицателна доходност.

Облигационни фондове

При облигационните фондове също откриваме едва осем фонда. Цели два от тези фондове, са донесли на инвеститорите доходност от 4 или повече процента.

Първият е ДФ Елана Свободни Пари с доходност от 4.1% (до 4-ти октомври) и стандартно отклонение от 2.59%. За последните три години той е носил отрицателна доходност от -0.86%. От създаването си - 2.76% на година.

Другият - ДФ "Селект Облигации", управляван от Селект Асет Мениджмънт и донесъл на инвеститорите доходност от 4% от началото на годината (до 5-ти октомври), като стандартното му отклонение е било 3.45%. За последните три години средната годишна доходност е била в размер на 2.54%.

Отраслови и структурни фондове

Тази група е малко трудно да се идентифицира, като липсват много отраслови фондове, сред предложенията. И все пак можем да открием няколко специализирани фонда, които са много целенасочени в залозите си.

Начело на класацията застава ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика, управляван от Конкорд Асет Мениджмънт, с доходност за инвеститорите от 4.4% от началото на годината, при стандартно отклонение от 11.07%. Както подсказва името, фондът е специализиран в инвестиции в енергийния сектор. За последните три години фондът е носил на инвеститорите средна годишна доходност в размер на 15.76%. Фондът можеда се определи като доста волатилен.

Фондът Скай финанси, управляван от Скай Управление на Активи е донесъл на инвеститорите доходност от началото на годината от 3.2%, при стандартно отклонение от 12.2%. Фондът инвестира основно в компании от финансовия сектор.

Съвсем малко назад остава още един фонд на Конкорд Асет Мениджмънт - специализиран в инвестициите в недвижими имоти - ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор Недвижими Имоти. С доходност от 3.17% и стандартно отклонение от 5.9% той дава на инвеститорите експозиция към сектора на недвижимите имоти.

Интересното за този фонд е, че през последните девет години (от 2014-та година нататък) той е носил само положителна доходност за инвеститорите. Това определено е свързано с края на имотната криза и началото на новия бум в сектора на недвижимите имоти от последните години. Иначе за последните три години, инвеститорите са се сдобили със средна годишна доходност от 6.64%, което е повече от отлично.

Сред губещите можем да отличим фондът инвестиращ основно в суровини - ДФ Тексим Комодити Стратеджи, управляван от Тексим Асет Мениджмънт. Той е донесъл на инвеститорите загуба в размер на 6.9% от началото на годината, при стандартно отклонение от 12.8%. За последните три години обаче, е генерирал среда положителна доходност от 1.62%.

Време ли е да се страхувате от финансовите пазари? По-скоро "ДА"

Време ли е да се страхувате от финансовите пазари? По-скоро "ДА"

Много са факторите, които могат да доведат до внезапни сривове на пазарите

Фондове на паричните пазари

И накрая поглеждаме към най-консервативните фондове. Тук предлагането не е особено голямо, като откриваме само два фонда. Тренд Фонд Консервативен, управляван от Тренд Асет Мениджмънт, е донесъл доходност за инвеститорите от 2.2% към 4-ти октомври, при стандартно отклонение от 1.6%. Анюализираната годишна доходност на фонда е отрицателна в размер на -3.18%, според данни на самия фонд.

Другият фонд - Тексим Консервативен Фонд, управляван от Тексим Асет Мениджмънт е донесъл загуба на инвеститорите от 0.5%, при стандартно отклонение от 1.4%. Средната годишна доходност за последните три години е била в размер на 1.54% за последните три години.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи или инвестиции във взаимни фондове!