Германският лидер в производството на окабеляване за автомобили Leoni за пръв път се спира върху България като потенциална инвестиционна дестинация още през 2015 г., но отнема две години, преди гигантът окончателно да избере Плевен през декември 2017 г. "Leoni търсеше различни дестинации, защото сключихме много добър договор с наш клиент, и избрахме България за осъществяването му", каза временно изпълняващият позицията директор на завода и проектен мениджър Анджей Амброзяк пред екипа на money.bg. "След като бяха разгледани няколко страни в региона, Leoni взе решение да направи завода си в Плевен, предвид наличието на работна ръка и на подходящ парцел. Освен това градът има много добро местоположение, тъй като е близо както до Румъния, така и до Сърбия и е непосредствено до главната пътна мрежа към Германия."

Действително, когато Leoni проучва Плевен, безработицата в града е 5,4%, колкото е и средното за страната. Освен това в града има Професионална гимназия по механоелектротехника и други средни профилирани училища, които могат да осигуряват млади и мотивирани служители за дейностите, извършвани от компанията. А в близко разположените градове Габрово и Русе има технически университети, които могат да бъдат потенциален източник на специалисти за различните отдели на завода, чиято дейност в голяма степен зависи от наличието на работна ръка, тъй като производството на компанията се нуждае от голям брой служители.

Снимка 456571

Източник: Теодор Пенчев/money.bg

Андзрей Амброзяк: "Leoni не само изгражда отделните компоненти, но и решенията за целия пренос на енергия и системите за управление на данни."

Но освен броя на потенциалните служители в региона, България има и други стратегически предимства за Leoni. "По отношение на конкурентоспособността като страна, България има предимство пред Румъния и Сърбия, където Leoni оперира от много години", казва търговският управляващ директор на Leoni България Елица Цанева. "У нас са възприети повечето от добрите управленски практики в Европа и има сигурност за инвеститорите по отношение на тяхната собственост в страната."

Тези фактори определят избора на Плевен като подходяща локация за новия завод на Leoni, първата копка за който е направена в края на септември миналата година. А с проекта си германският гигант моментално се превръща в стратегически инвеститор не само за града, където компанията осъществява най-голямото вложение изобщо, но и за цяла Северна България. Това не е изненадващо, тъй като пълният размер на инвестицията на Leoni е 32 млн. евро, а според данните на Националния статистически институт общият размер на чуждестранните инвестиции в цялата Плевенска област за миналата година възлизат на почти 126 млн. евро.

Снимка 456572

Източник: Теодор Пенчев/money.bg

Елица Цанева: "По отношение на конкурентоспособността като страна, България е по-добре даже и от Румъния и Сърбия, където Leoni оперира от много години."

Същевременно с вложението си от 32 млн. евро от компанията не просто ще изградят самия завод. По думите на Амброзяк половината от тази сума ще бъде отделена за внасянето на най-съвременните производствени машини, включително и за автоматизация на производствените процеси. А тяхното използване е от решаващо значение за постигането на конкурентоспособност от компанията, именно поради относително високия дял на ръчния труд, за производството.

"За нас в момента е особено важно да имплементираме концепцията на Индустрия 4.0 - да внедрим автоматизация в нашето производство", казва Амброзяк. По думите му чрез съвременните технологии, използвани от Leoni, компанията почти е автоматизирала един от процесите. Това е рязането на кабелите, при което 95% от работата ще се извършва от машини, когато заводът бъде готов окончателно. Поради същността на производството обаче, технологичните решения не могат да помогнат във всички сегменти от дейността. "По-трудно е да автоматизираме производствените процеси на поточните линии, които се нуждаят от намесата на оператори", казва Амброзяк. "В момента то е 5%, а може би в бъдеще ще достигне 10%."

Затова Leoni поставя силен акцент върху политиките за назначаване и развитие на човешките ресурси. За компанията вече работят около 600 служители от Плевен и околните села (за които предприятието осигурява транспорт). Всеки един от тях, независимо от позицията си, преминава през обучителен курс, който варира от един до три месеца за работещите в производството и до няколко месеца за инженерите и мениджърите на средно равнище. Но Leoni не просто осигурява квалификационни програми за работещите в компанията, а също така се стреми да подпомогне кариерното развитие на професионалистите, които работят в нея.

Снимка 456570

Източник: Теодор Пенчев/money.bg

Галина Тончева: "Възнамеряваме да си партнираме с университетите за подобряване на тяхната обучителна програма, за да може тя да е свързана в по-голяма степен с нашето производство."

"Имаме отличен тренировъчен център тук, който беше изграден и е под управлението на нашия отдел "Човешки ресурси", казва Цанева. "Всеки служител има план за развитието си и работи със своя ръководител, за да подобрява уменията." Въпреки че производствената мощност все още не е започнала дейност, тези усилия вече дават резултати, като по думите на мениджърът "Човешки ресурси" на Leoni България Галина Тончева вече има няколко служители, които са развити от компанията и вече са на по-високи позиции.

Плановете пред Leoni България в бъдеще обаче са амбициозни. При постигането на пълна натовареност на завода, което се очаква да се случи през 2023 г., в него ще работят 2 хил. души, което е значителен брой служители за всеки град в България. За да си осигурят тези специалисти, от компанията вече развиват съвместни проекти както с местните образователни институции, така и със споменатите висши учебни заведения.

"Нашият отдел "Човешки ресурси" работи с техническите университети и запознаваме студентите с дейността на завода, за да видят действителната среда на производството и да им покажем какви възможности съществуват", казва Цанева. "Производството на кабели и окабеляващи системи е благодатна, чиста и не твърде трудна работа." "С техническия университет в Русе вече си партнираме и подпомагаме служителите ни да подобрят образованието си, например със започване на бакалавърски степени там", допълва Тончева. "Един от нашите служители, който се занимава с качествен контрол, вече има магистърска степен от висшето учебно заведение. Имаме две групи ученици от гимназиалните класове на едно от училищата в града, които имат практически обучения при нас два пъти седмично и сме много щастливи да видим толкова млади хора, които се интересуват от индустрията и приемат възможностите, които им осигуряваме."

Снимка 456569

Източник: Теодор Пенчев/money.bg

Заводът трябва да започне производство през 2020 г.

Това показва, че, макар и в ранен етап от развитието си, сътрудничеството между Leoni и образователните институции в страната вече е ефективен инструмент за откриване на служители и за повишаване на тяхната квалификация. А в бъдеще взаимодействието между двете страни само ще се надгражда, като от компанията вече имат план как могат да са полезни на университетите. "Възнамеряваме да си партнираме с тях за подобряване на тяхната обучителна програма, за да може тя да е свързана в по-голяма степен с нашето производство", казва Тончева. "Те са отворени за това, а ние също сме готови за сътрудничество с тях."

Фокусът върху установяването на партньорства е от особено значение, защото политиките на отдела "Човешки ресурси" в Leoni България са много важни за операциите на компанията на местния пазар като цяло, особено в контекста на забавящите се автомобилни продажби в Европа. Поради характера на производството компанията и големият брой работещи, ръководството ѝ трябва да изгради сплотен екип, който е добре управляван, включително и по отношение на разходите. "За нас екипната работа е от ключово значение", казва Амброзяк. "Търсим най-добрите и най-мотивираните хора, които могат да ни дават идеи да подобряваме всичко. Това е Leoni."

А на корпоративно равнище именно финансовите оптимизации и осигуряването на нарастващи парични потоци и печалба са в основата на програмата Value 21, с която от Leoni ще гарантират задържането си като глобален лидер в сферата на производството на кабели за автомобили. "Целите по нея са да се гарантира, че извършваме операциите си качествено и че можем да останем в добро финансово здраве, въпреки предизвикателствата на пазара", казва Цанева. "С програмата трябва да гарантираме, че доставяме това, от което пазарът има нужда."

Но всички тези усилия на ръководството до момента са насочени към една цел - официалното стартиране на производството през 2020 г. Когато това се случи, заводът на Leoni в Плевен ще доставя кабели за една от големите европейски автомобилни компании.

До 2023 г. заводът ще произвежда кабели и за автономни автомобили, чието постепенно развитие създава предизвикателства, на които Leoni са готови да отговорят. "С увеличаването на автономността на автомобилите се създават нови изисквания към цялата електрическа система в превозните средства, най-вече по отношение на функционалната сигурност", казва Амброзяк. "За да задоволим тези изисквания, Leoni не само изгражда отделните компоненти, но и решенията за целия пренос на енергия и системите за управление на данни. Автономните автомобили се нуждаят от сигурна електрическа система, за да се предотврати всяка една грешка и да се гарантира надеждността на самите автомобили."

Така, с производството на електропреносни системи за автономни автомобили, заводът в Плевен ще се превърне не просто в индустриален лидер за Северозападния регион, но и в производствен център, който ще осигурява качествените и сигурни решения за превозните средства от ново поколение. "Автономните автомобили ще променят дългосрочно автомобилния отрасъл", казва Амброзяк. "Те разкриват изцяло нови бизнес модели заради технологичния пазар и поведението на потребителите. Това е много сериозно предизвикателство и много интересна възможност за нас, защото ни позволява да се включим в изграждането на автомобилите, системите и процесите на бъдещето."