Globe Trade Centre SA (GTC) купува 100% от "Дорадо 1" ЕООД - собственик на Mall of Sofia.

Сделката е била сключена днес между люксембургското дружество EEE 5 S.à r.l. и GTC.

Стойността й е 90 милиона евро и ще бъдат платени в брой.

Mall of Sofia - първият мол в България - предлага 23 700 кв. м. площ за отдаване (заети на 98%) и под наем и 10 300 кв. м. офис площи (заети на 100%).

В същото време "Дорадо" е подписала договори за заеми с OTP BANK и дъщерна й ДСК за 61,425 милиона евро за финансиране на сделката.

Петте най-големи сделки в България за 2017-а. Кои са те?

Петте най-големи сделки в България за 2017-а. Кои са те?

Общата им стойност надхвърля 2,3 милиарда лева

GTC Group оперира в шест страни в Централна и Източна Европа: България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Сърбия. От основаването си през 1994г. групата изгражда и управлява модерни първокласни офис сгради и търговски центрове в целия ЦИЕ регион.

От създаването си до днес GTC e изградила 63 бизнес проекти с над 1,100,000 кв.м. отдаваема площ и 9 жилищни сгради с приблизително 400 000 кв. м. застроена площ. Днес GTC активно управлява портфолио от 38 бизнес проекта с приблизително 685 000 кв. м. търговски и офис площи.

Акциите ѝ са листнати на Варшавската фондова борса и е член на престижния WIG20 индекс, както и на редица други международни индекси.

Как българските молове станаха южноафрикански?

Как българските молове станаха южноафрикански?

Поредната покупка на фонд от далечната страна е "Парадайз Център"

В България компанията има няколко проекта. Сред тях са Mall Galleria Стара Загора и Mall Galleria Бургас, които през май 2017 г. бяха продадени за 62 милиона евро. Дружеството обмисляше строежа и на мол във Варна, но по-късно се отказа.

Парите от продажбата бяха насочени към изграждането на две офис сград в София на парцел, закупен за 6,1 милиона евро.

Advance Business Center I е с площ 15 600 кв. м. и се намира в столичния ж.к. "Младост", в близост до Бизнес парка. В момента той е в процес на строителство. Втората сграда - Advance Business Center II, все още е на етап планиране. Тя ще има площ от 17 500 кв. м.

Сделката за €62 000 000: Продават два мола и с парите вдигат нова офис сграда в София

Сделката за €62 000 000: Продават два мола и с парите вдигат нова офис сграда в София

Полската Globe Trade Centre ще инвестира средствата в столицата

През 2017 година групата отчита печалба преди данъци от 189 милиона евро (51% ръст спрямо предходната година) и обща стойност на активите от 1,073 милиарда евро.

В началото на месеца стана ясно, че Lone Star - най-големият акционер в групата, обмисля продажбата на своя дял от 61,13 процента.