В Българската агенция за инвестиции са подадени още 49 проекта за инвестиции на стойност 1,379 млрд. лв., които се очаква да открият нови 6157 работни места, е заявил днес министърът на икономиката Емил Караниколов, цитиран от ведомствения пресцентър.

Днес той е връчил още пет сертификата за инвестиции на стойност над 32 милиона лева. Те ще разкрият 116 нови работни места. Три сертификата за инвестиция клас "А" са връчени на "Уеърхаузинг енд логистикс" ЕООД, "Асиса" ООД и "Валиян" ООД, както и два сертификата за инвестиция клас "Б" на "Мемтекс" и "Садово Инвест" ООД.

Инвестиционният проект на "Уеърхаузинг енд логистикс" ЕООД включва изграждане на складова база в Община Елин Пелин, с цел предоставяне на услуги по складиране и съхранение на стоки и услуги. Размерът на инвестицията възлиза на 15 320 000 лв., а в резултата на инвестицията ще бъдат открити нови 41 работни места.

Проектът на "Асиса" ООД предвижда изграждане на модерна складова база на територията на НКИЗ, Индустриална зона "Божурище", с цел предоставяне на услуги по складиране и съхранение на стоки и товари. Инвестицията е за 5 100 000,00 лв., и ще бъдат разкрити нови 5 работни места.

Третият проект получил сертификат за инвестиция клас "А" е свързан с разширяване капацитета на съществуващото предприятие на "Валиян" ООД. Проектът е насочен към оптимизиране себестойността на произвежданите мебели. Размерът на инвестицията възлиза на 10 000 000 лв. , като ще бъдат открити 45 нови работни места в София.

Единият от проектите, който получи сертификат за инвестиция клас "Б" е свързан с изграждане на нова производствена база на "Мемтекс". Тя ще бъде обвързана с основна дейност на компанията, която е ориентирана към производството на части и компоненти за автомобилни газови системи в Икономическа зона София - Божурище. Размерът на инвестицията възлиза на 750 000 лв., като ще бъдат разкрити 10 нови работни места.

Вторият проект получил сертификат за инвестиция клас "Б" е за инвестиционния проект на "Садово Инвест" ООД за "Изграждане на център за комплексна рехабилитация и хидро-терапевтично лечение", който ще се реализира в община Созопол. Инвестицията е на стойност 1 210 000 лв. и ще се финансира със собствени средства, като в резултат от него ще бъдат открити 15 нови работни места.

Три компании планират 36 млн. лв. инвестиции и 400 работни места

Три компании планират 36 млн. лв. инвестиции и 400 работни места

Министерство на икономиката раздаде сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите