Американската Blackstone Group Inc., най-голямата в света компания за управление на алтернативни инвестиции, увеличи нетната си печалба за първото тримесечие (януари-март) близо 10 пъти на годишна база, основно заради нарастване на стойността на инвестиционния си портфейл.

Нетната печалба на компанията за януари-март възлиза на 847,4 милиона долара, спрямо 85,8 милиона долара за същия период на 2023 година.

Печалбата която се разпределя между акционерите се повиши до 1,27 милиарда долара, или 0,98 долара на акция, в сравнение с 1,25 милиарда долара, или 0,97 долара на акция, година по-рано. Консенсусната прогноза на анкетираните от FactSet експерти за този показател беше същата, т.е. $0,97 на акция.

Blackstone е вложил в складови площи $70 милиарда

Защо инвестиционен гигант влага $70 милиарда в складови площи

Blackstone придобива нови логистични активи за $5,9 милиарда

Стойността на портфейла на корпоративния преки инвестиции на Blackstone се е увеличил с 3,4% през първото тримесечие на годината, а портфейлът на инвестициите в инфраструктура - с 4,8%.

Приходите на инвестиционната компания за тримесечието са нараснали 2,7 пъти на годишна база, до 3,69 милиарда долара.

Рзмерът на активите под управление на Blackstone към края на първото тримесечие възлиза на 1,06 трилиона долара, спрямо от 991 милиарда долара за същия период на 2023 г. и 1,04 трилиона долара в края на миналата година.

Притокът на средства от инвеститори през изминалото тримесечие възлиза на 34 милиарда долара.

За последните 12 месеца пазарната капитализацията на Blackstone е нараснала с 37,7%.

Blackstone купи японска фармацевтична компания за $2,3 милиарда

Най-големият частен инвестиционен фонд купи японска фармацевтична компания за $2,3 милиарда

Takeda продаде TCHC като част от програма за оптимизиране на портфейла