Националната електрическа компания (НЕК) влага 37 млн. евро в ремонт на един от най-важните си обекти - ПАВЕЦ "Чаира".

Държавната компания обяви търг за рехабилитацията на 3 водноелектрически централи (ВЕЦ), които са част от хидрокомплекса, съобщиха от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Става въпрос за централите "Момина Клисура" и "Сестримо", както и помпената станция на ПАВЕЦ "Белмекен". Дейностите ще бъдат финансирани предимно от Международен фонд "Козлодуй", управляван от ЕБВР.

Търгът е част от проект за рехабилитация на хидромрежите на каскадата Белмекен - Сестримо - Чайра, откритата разпределителна уредба на ВЕЦ Въча-1 и друга система за интегрирано управление на ВЕЦ.

Общият бюджет на проекта е 37 млн. евро, 70% от които са предоставени от Международен фонд "Козлодуй" и 30% от НЕК.

ПАВЕЦ "Чаира" е един от най-важните хидроенергийни обекти в България, който е ключов за покриването на енерийните нужи на населението. Тя е с общ капацитет от 1455 MW (включително другите ВЕЦ-ове по каскадата Белмекен-Сестримо), което я превръща в най-голямата в Източна Европа.

ПАВЕЦ "Чаира" може да работи както в турбинен режим, произвеждайки енергия, така и в помпен. През нощта с помпите си тя качва вода до язовир Белмекен (обем 144 млн. куб. м) при мощност 788 MW, а в 19 ч. прави електричество с мощност до 864 MW, спускайки водата до малкия язовир Чаира с полезен обем 4.2 млн. куб. м.

Предмет на търга са всички дейности, свързани с инженерната услуга като проектиране, производство, доставка, монтаж, надзор на проектирането, настройка, тестване и пускане в експлоатация на съоръженията по трите водноелектрически централи, посочват от банката.

Търгът беше обявен още в средата на 2014 г. и се очакваше поръчката за рехабилитацията на съоръженията да стартира през третото тримесечие на 2014 г., но оставката на тогавашното правителство забави процеса.