Община Пловдив предвижда да бъде създадено ново общинско транспортно търговско дружество "Екобус". Първоначално дружеството ще обслужва две линии в града и ще разполага с 20 електробуса, които отговарят на изискванията за опазване чистотата на въздуха, съобщиха от администрацията на община Пловдив.

Инвестицията е на стойност близо 22 млн. лева, като за целта общината ще кандидатства за европейско финансиране, при отваряне на съответните европейски програми догодина. Чрез новото търговското дружество "Екобус" (като пряк бенифициент), общината ще има достъп до европейско финансиране на проекти за модернизация на обществения градски транспорт.

Община Пловдив продължава да разработва План за интегрирано развитие и такъв за устойчива градска мобилност. С тях общината ще може да участва в проекти финансирани по оперативни програми, целящи всички видове транспорт да могат да се интегрират, така че да не си пречат, обясняват от общината.

Първата фабрика за биоразградими ядливи чаши в Европа отвори врати в Пловдив

Първата фабрика за биоразградими ядливи чаши в Европа отвори врати в Пловдив

Новата производствена база на Cupffee отвори врати в индустриална зона "Тракия"

Към момента в почти цялата централна градска част на Пловдив е въведено еднопосочно движение, което ще бъде направено и в други райони на Пловдив, коментира зам.-кметът Тодор Чонов.

Преди няколко месеца общинската администрацията подсигури и развитие на алтернативния еко транспорт чрез изградената велоалейна мрежа, с подписване на меморандуми за сътрудничество с фирми за придвижване с електрически тротинетки.