За да биеш пазарите, понякога трябва да извървиш дълъг път - може и чак до Бутан. Това е само едно от далечните места, в които ResponsAbility Investments AG избира, за да намери печалба.

Швейцарският фонд инвестира в добива на лешници по склоновете на една от най-високите планински вериги в света, надявайки се те да стигнат до продукти като популярната Nutella.

"При лешниците 70 процента от добива е в Турция", казва Рокус Момарц, изпълнителен директор на базирания в Цюрих фонд. "Но производителите не искат да зависят от Турция", обяснява той.

Момарц, който е работил като съветник в над 40 развиващи се страни, помагайки на регулаторите и правителствата по законодателни въпроси, води фонда на стойност 3.3 милиарда долара в някои от най-бедните региони по земното кълбо, залагайки на компании, за които средният инвеститори никога не е чувал.

Заради рекордно ниските лихви и спадналата волатилност, инвеститорите все повече залагат на пасивни продукти като борсово търгувани фондове.

ResponsAbility прави точно обратното, като влага пари в страни, в които няма бенчмаркови индекси, а пазарите са силно ограничени. Те купуват частни дългове и инвестират в сектори като финанси, земеделие и възобновяема енергия.

"Не става въпрос за филантропия", казва той. "Ние търсим възвращаемост".

Разделен сред над 550 компании в почти 100 страни, фондът има инвестиции в компании за мобилни плащания в Египет, добив на кашу в Того и микрофинансиране в Грузия. Най-големите му клиенти са швейцарските пенсионни фондове, а целта - между 15 и 18% възвращаемост.

Голямото предизвикателство е всъщност излизането от инвестицията, посочва Момарц. На големи пазари като Индия и Бразилия първоначалното предлагане на акции е алтернатива, докато на други места опциите включват продажба на дялове на международни банки, които търсят нови пазари или на глобални хранителни брандове, които искат вертикална интеграция.