В Русе започна строителството на нова инсталация за биоразградими отпадъци, обявиха от местната община. Основната цел на проекта е осигуряването на разделното събиране на биоразградими отпадъци и допълнителен капацитет за рециклирането им.

"Общият бюджет на проекта е 34,4 милиона лева, а срокът за неговото изпълнение е до края на тази година", заявиха за Money.bg от местната община.

След изграждането й, инсталацията ще позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия.

"Този проект е изключително важен за Община Русе и за останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците", заяви пред местните медии по време на първата копка зам.-кметът на Русе и ръководител на проекта Димитър Недев.

Снимка 611602

Източник: Община Русе

Това е едва третата за България анаеробна инсталация

От общината в Русе заявиха за Money.bg, че чрез новата инсталация се стремят да подобрят управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им въздействие върху климата.

"Освен това, генерирането на ново производство на топлинна и електроенергия е нещо изключително важно", подчертават от общината.

Eberspacher, която ще строи завод за нагреватели за електромобили в Русе, разкрива още 100 нови работни места

Компанията, която ще строи завод за нагреватели за електромобили в Русе, разкрива още 100 нови работни места

Строителството на фабриката е палнирано за месец март

Инвестицията

Проектът финансиран от оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

  • Общ бюджет - 34 383 754, 21 лева
  • Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 21 806 615, 64 лева
  • Националното съфинансиране: 3 848 226, 30 лева
  • Собствен принос: 3 045 059, 57 лева
  • Недопустимите разходи: 5 683 852, 70 лева
  • Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2023 година

Оферти за участие в проекта бяха подадени от общо 8 дружества, като критерият за възлагане на обществената поръчка беше "най-ниска цена", споделиха ни от общината. Към участниците са били поставени единствено общи изисквания, които да показват възможността им да изпълнят поръчка с такива характер и мащаб.

"Антоан Вилл" започна изграждането на нов разпределителен център в Русе

Производител на дамска конфекция започна изграждане на нов разпределителен център в Русе

Предвижда се строителството дa бъдe зaвъpшeно дo ĸpaя нa юни тази година