Според публикуваните днес данни на Националния статистически институт индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2016 г. намалява с 5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Спрямо края на 2015-а цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.6%, като в растениевъдството индексът на цените намалява с 3.6%, а в животновъдството - с 3.5% .

През първото тримесечие спрямо същия период на миналата година по-ниски са цените на зърнените култури - с 4%, на пресните зеленчуци - с 19.5%, и на плодовете - с 13.9%. По- високи са цените на техническите култури - с 2.3%. По-ниски са цените на меката пшеница - с 9.7%, на ечемика - с 8.0%, на картофите - с 5%, на зелето - с 16.2%, на оранжерийните домати - с 27.4%, и на оранжерийните краставици - с 34.8%.

Отчита се намаление в цените на живите животни - с 2.7%, и на животинските продукти - с 11.5%. При животинските продукти най-голямо е намалението в цената на козето мляко - с 14.2%, и на кравето мляко - с 13.8%. Цената на овчето мляко се е повишила с 6.8%.

Цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2016 г. е с 0.1% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.3% спрямо 2015 година. През периода намаляват цените на електроенергията и горивата - с 8.8%, на минералните торове - с 3.4%, и на продуктите за растителна защита - с 12.6%.

По-високи са цените на ветеринарномедицинските продукти - с 8.2%, на фуражите - с 4.1%, и на посевния и посадъчен материал - с 1.5%. През първото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. индексът на цените на електроенергията и на продуктите за растителна защита намалява с 12.0%, и на минералните торове - с 5.2%.