Емисиите от централите, използващи въглища, са достигнали рекордно ниво през 2018 година, показва доклад на Международната агенция по енергетика, цитиран от The Washington Post.

Търсенето на енергия е нараснало с 2,3 процента през изминалата година - най-бързият темп на ръст от десетилетие насам. Около 70 процента от повишеното търсене е било удовлетворено от въглищните централи, сочат данни от 30 държави.

Така общите емисии на парникови газове от енергийния сектор растат до рекордните 33,1 мииарда тона, повишение с 1,7 процента спрямо 2017 г. Повишението се равнява на всички емисии, изпускани от авиацията по света.

Докладът подчертава неприятна истина: въпреки че възобновяемите енергийни източници се повишават, множество страни - включително САЩ и Китай - се обръщат към изкопаемите горива, за да удовлетворят растящото търсене. Расте и употребата на ВЕИ, но природният газ, петролът и въглищата заемат по-голям нов дял.

Дори и с ток от въглища електромобилите са по-чисти

Дори и с ток от въглища електромобилите са по-чисти

С "изчистването" на производството, те ще замърсят все по-малко