Въпреки че през последните няколко години строителството в София е в подем, а населението на града расте, животът в него изглежда далеч по-спокойно от този в столицата на съседна Румъния. Причината е, че в момента Букурещ има близо три пъти по-голяма гъстота на населението в сравнение с повечето големи градове в региона.

"Гъстотата на населението в Букурещ достига 8260 души на квадратен километър. Това е двойно и дори тройно в сравнение с другите столици в региона", посочват в своя публикация от местната медия Business Review.

За сравнение в Будапеща гъстотата е 3314 души на квадратен километър, в Прага - 3366 души, а в София - 2448 души.

Нейният автор Разван Замфир посочва, че ситуацията в града продължава да се влошава, защото той все още е твърде малък въпреки усиленото строителство на бизнес, търговски и жилищни сгради през последните години.

"Букурещ по площ е една от най-малките столици в региона с едва 412 квадратни километра размери: 20% по-малка от Будапеща, около 100 квадратни километра по-малък от Варшав и около 80 квадратни километра по-малък от Прага или София", посочва Замфир.

От друга страна по официални данни за населението румънската столица е най-големият град в региона с 1,9 милиона жители в сравнение с 1,77 милиона във Варшава и по 1,6 милиона в Будапеща и Прага.

По думите на Йон Настасе, който е консултант в имотната агенция JLL Romania, прекалената гъстота на населенито размива границите на бизнес зоните, тези за отдих и жилищните квартали и проблемът допълнително се задълбочава заради липсата на достатъчно добра инфраструктура.