Българският град Кюстендил става част от първата у нас водородна долина. Останалите два града, които участват в проекта, са Стара Загора и Карлово. Идеята е на урбанизирана територия да се изгради фотоволтаичен парк, който да произвежда зелен водород, заявиха за Money.bg от община Кюстендил. По проекта, който е на Тракийския университет и е нареречен "Захир" (ZAHYR), ще бъдат инвестирани първоначално 32 милиона лева за изграждането на първата водородна долина в България.

На този фон, в рамките на следващите няколко години България може да мобилизира ресурс за над €3,2 милиарда по различни програми и проекти, включително частни инвестиции за насърчаване на използването на потенциала на водородните технологии, подчертават от Министерството на иновациите и растежа.

"Благодарение на фотоволтаичния парк ще се захранват водородни превозни средства. Първоначално това ще са автомобилите на общинското предприятие"Чистота", на социалните услуги и администрацията. Те също ще бъдат закупени по проекта. Количеството, предвидено за Кюстендил е 400 кг водород на денонощие", коментират от общината.

"Булгартрансгаз" започва проект за зелен водород в "Чирен"

"Булгартрансгаз" започва проект за зелен водород в "Чирен"

Участват български, американски и италиански компании

Идеята на общинското ръководство е теренът да бъде на мястото на животинския пазар, който не съществува от години. А потребители за водород могат да бъдат и индустриални предприятия на територията на общината.

Снимка 275908

Проектът "Захир" и привличането на властите и бизнеса

Съвместно с представители на бизнеса и научните среди се разработва Пътна карта за развитие на водородните технологии, която се стреми да ориентира индустрията към водородно базирана икономика, с фокус Зелен водород. Финансирането на водородните технологии за производство, съхранение и износ е както с безвъзмездни средства, така и с финансови инструменти и комбинация между двете. Вече има огромен интерес от индустрията, заради зеления преход. 

Водородните долини са локални екосистеми, които свързват производството, транспорта и потреблението на водород от крайни потребители като електромобилността или индустрията. Към момента само в 8 страни в Европа и 20 в света съществуват такива долини, като България е една от първите, които подкрепят реализирането на такъв проект за подпомагане на индустрията.

Основните цели на проекта "Захир" са да демонстрира и защити бизнес модела на водородната икономика, както и да демонстрира широк спектър от приложения, при които водородът може да подобри качеството на живот на обществото, вкл. намаляване на въглеродните емисии, стимулиране на развитието на нисковъглеродната промишленост и подобряване на състоянието на околната среда, а в тази връзка и условията на живот.

Първата водородна станция в България започва работа в столичния квартал "Дружба"

Първата водородна станция в България започва работа - ето къде

Станцията за зареждане на автомобили ще е активна от 10 май