Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за извършени нарушения на на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про.

Комисията е установила, че предприятията във всяка от икономическите групи прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Това се случва като обменят в рамките на групите си съществена информация за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и забавят издаването на необходимите документи, дружествата възпрепятстват процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

Дружествата имат срок от 30 дни за запознаване с материалите по преписката и представяне на писмени възражения по предявените твърдения.