Бъдещият концесионер на летище "София" - който и да е той - ще трябва да изгради нов пътнически терминал. Това е едно от изискванията за спечелване на търга, става ясно от думите на министъра на транспорта Ивайло Московски по време на заседание на Министерски съвет в сряда.

"Концесионерът ще има задължения да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 милиона евро за срока на концесията, като до десетата година ще бъде задължен да изгради и нов пътнически терминал на Летище София", заявява той пред колегите си по време на обсъждането на точката за подновяване на търсенето на концесионер.От думите му стават ясни и останалите параметри: При оценяването на участниците най-висока тежест ще има концесионното възнаграждение 55%.

Концесията на летище "София" тръгва наново

Концесията на летище "София" тръгва наново

След като бе прекратена преди над година

Минималните изисквания към участниците са: да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно; да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години минимум 200 милиона евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро.

Годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата - едно от двете, което е по-голямо.

Възможно е част от предвидените обезщетения да бъдат променени, тъй като според министърът на финансите Владислав Горанов те не съответстват на закона.

В типичния си стил, премиерът Бойко Борисов коментира концесията така: "Обяснете го добре, че искаме и новите влакове да купим, защото вече изнемогват железниците. Така че мислите и по тази тема".