В България има над 200 мандри, повечето произвеждат сирене, обикновено по няколко марки. Изследване на Активни потребители сред 48 марки сирене установява водно съдържание над 60% в 35 от тях.

Първото изискване е, че в теста се включват само масовите продукти от краве мляко. Проведен е анализ на риска със заключение, че най-изложени на риск от фалшифициране са сирената които се търгуват в магазините под 14 лева за килограм. През 2020 година аналогичен анализ на риска показа праг от 9-10 лева на килограм.

"Инфлацията значително повиши цената на млечните продукти и затова се наложи да вдигнем с около 50% ценовия лимит. Тази оценка е валидна за сирена търгувани през втората половина на месец септември, 2022 г. Съгласно този критерий бяха закупени 34 марки сирена от 4 града - София, Пазарджик, Перник и Симитли. Част от пробите са придобити от малки квартални магазини", се казва в анализа.

При предишното изследване към Активни потребители имаше критики за отсъствие на популярни и скъпи брандове сирена предлагани в големите търговски вериги. Затова сега "в кръга на изследването и на случаен принцип закупихме още 14 марки, в ценова категория над 15 лева/килограм, от 4 супермаркета в София. Те формираха втората група проби за нашето проучване и така общия брой достигна до 48".

"Всички открити в нашето изследване продукти нарушават поне 2 задължителни национални критерия. Предлагат са сирена с водно съдържание над 60% които не са етикирани правилно и това не е обозначено. На второ място всички оводнени продукти, с изключение на 3 марки, се продават насипно, в неопакован вид, което е друго нарушение на законодателството. Същото важи и за предлаганата в Била "Даная" която е сглобена от немлечнни мазнини имитиращ продукт", се казва в анализа.

В таблицата продуктите с вода между 60 и 70% са маркирани в жълт цвят, а тези над 70% в червено. От общия брой 12 са в червения сектор. Изразено в проценти 73% от сирената са оводнени, а 25% са свръховоднени. Рекордьор е продуктът наречен "Свежо сирене", и произведен от Ракево Милк Трейд ЕООД, който съдържа 86,95% вода - това е невиждана стойност в българската и световната практика.

Снимка 595517

Източник: Активни потребители

Снимка 595518

Източник: Активни потребители

Резултатите при двете категории сирена са различни. При 34-те евтини марки, селектирани на база оценка на риска, оводнени са 29 (85%), а от тях 10 (29%), са в червено с вода над 70%. При по-скъпите, подбирани случайно сирена, оводнените са два пъти по-малко - общо 6 (43%), от тях 2 (14,3%) са свръховоднени.

За анализ на немлечни мазнини са подбрани 6 продукта и положителна за такива се оказа един от тях. 43% съдържание на немлечни мазнини се откриват в марка продавана неопакована в магазин на Била под името "Даная". Имитиращият продукт се предлага на скандалната цена от 20,90 лева на килограм.

Интересно е сравнението с проучването от 2020 г. Тогава бяха изследвани само евтини, подбирани спрямо оценката на риска продукти и 87% от тях бяха оводнени. Резултатът от тази година в тази категория е аналогичен - 85%. Това показва, че приемането на новото законодателство не е стреснало производителите и те продължават да произвеждат натъпкани с вода и химикали продукти.

Някои изводи и препоръки за потребителите

  • При 73% от генералната извадка на сирената се открива водно съдържание над 60%. При евтините и по-рискови продукти делът достига до 85%.
  • Все още на пазара се установява измамата с добавяне на немлечни мазнини.
  • Очевидно е, че новото законодателство за млечните продукти масово и умишлено се нарушава от производителите, а контрола от страна на агенцията по храните е неефективен, както впрочем винаги досега. Належаща е нуждата от реформа в институцията.
  • Консумацията на оводнени и имитиращи (с немлечни мазнини) "сирена" повишава заплахата от развитие на някои заболявания при хората.
  • При закупуване на евтини млечни продукти, сирене до 14 лв/килограм за 09.2022г., рискът те да са некачествени/подправени е двойно по-голям. При марки продавани под 10 лева/килограм не може изобщо да се говори за сирене и здравето на консуматорите е изложено на риск.
  • За съжаление високата цена също не е гаранция за качество и при скъпите сирена половината марки са умишлено подправени от производителите с добавяне на вода или немлечни мазнини.

Опасна ли е водата в сиренето?

Количеството на водата в сиренето е изключително важен показател защото от него зависят биологичните и физико-химичните му свойства. Малка промяна в съдържанието на вода може да доведе до драстични изменения в качеството и безопасността, според експертите.

Повишаването на водата в сиренето е опасно поради следните причини:

- Нарасналото водно съдържание активира нежелателни химични процеси в млечните продукти. При тях се образуват вредни, а понякога и токсични и канцерогенни химични съединения. Колкото повече е водата, толкова по-бързо протичат тези реакции и нарастват рисковете за потребителите.

- В сирената обикновено се развиват млечно-кисели бактерии и се подтискат болестотворните такива. Промяната в съдържанието на водата измества равновесието между бактериите и позволява растежа на нетипичини за сиренето микроорганизми. Някои от тях може да са патогени, опасни за здравето на потребителите.

- За да се задържи водата в сиренето се използват редица химикали и ензими, всичките нетрадиционни за млечните продукти. Дори когато са разрешени за влагане в други храни, не е напълно ясно дали са подходящи за сирене.