Преди дни излязоха данни, според които американците напускат работа с най-бързия темп в историята. И това идва малко повече от година, след като безработицата в страната стигна рекордни нива заради пандемията.

Делът на хората в Щатите, които напускат работа, е най-големият от десетилетия насам въпреки многобройните обявени отворени позиции в страната.

Освен това обаче пазарът на труда в САЩ бележи и още един рекорд - на пенсиониралите се хора. През първите шест месеца от пандемията 3 милиона американци са излезли в пенсия. Всъщност по време на този период делът на пенсионерите в страната е нараснал от около 18,5 до 19,5%, пише сайтът Quartz.

Какво говори това за пазара на труда в САЩ?

Икономистите, които изследват пазара на труда, обясняват тази тенденция с два основни фактора. Единият от тях е свързан с това, че при настъпването на кризата в резултат на пандемията много хора са решили да излязат от пазара на труда по-рано.

От друга страна други, които са бавили пенсионирането си, за да се възползват от доброто състояние на икономиката преди 2020 година, също са се решили на тази крачка.

Застаряващото население в САЩ заедно с нарастващият дял на хората, които разчитат на пенсия и спестявания, ще даде отражение върху различни аспекти - от фискалната политика и производителността на икономиката до състоянието на здравната система.

Според експертите някои от излезлите в предварителна пенсия ще се завърнат на пазара на труда след пандемията. Те изчисляват, че има около 7 милиона свободни работни места. Междувременно още 3,8 милиона американци са безработни за последните 6 месеца или повече.