Изграждането на новия офис на Световната банка в София ще започне през юли месец тази година, като проектът ще бъде осъществен на няколко етапа. До две години той трябва да бъде напълно готов. В рамките на първите пет години от отварянето му там трябва да заработят над 300 души.

Тази информация е потвърдил финансовият министър Владислав Горанов, цитиран от "24 часа".

Споразумението с международната организация беше сключено преди няколко дни, а сега предстои то да бъде ратифицирано от Народното събрание.

Според стенограмата от последното заседание на Министерски съвет (МС) той е посочил, че в офиса на международната институция ще работят значителен брой компютърни специалисти, които ще разработват нови продукти за структурата й с висока добавена стойност.

Целта е дейността на софийската локация да бъде насочена основно върху дейности, свързани с информационните технологии, финансовото управление и управлението на човешки ресурси на Световната банка.

"Установяването на структурата в София ще има положително влияние върху икономическата среда в страната", казва Горанов.

"В допълнение, присъствието на авторитетна организация като Световната банка в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции", посочва още министърът.

Информацията за отварянето на офиса на Световната банка у нас излезе в края на януари месец. Тогава стана ясно, че той ще представлява център за споделени услуги, като първият такъв извън Вашингтон е бил открит в Индия през 2001 година.

Световната банка открива над 200 работни места в София

Световната банка открива над 200 работни места в София

Той ще заработи до края на първото полугодие на тази година