Ако в България средната продължителност на живота е 75 години, то в една азиатска страна тя се очаква да мине 90 години.

Жителите на Южна Корея, родени след 2030 година, вероятно ще живеят средно по 91 години. Такава прогноза прави проучване, направено от Imperial College London, което изследва продължителността на живота в 35 страни по света.

Дълго време учените смятаха, че средна възраст от над 90 години е невъзможна, но добрата медицинска грижа, съчетана със социални програма продължава да чупи рекорди, дори в страни, където вече се живее дълго. Това коментира Маджид Езати, който е водещ изследовател по проекта.

"Мога да си представя, че има граница, но все още сме много далеч от нея", казва той. Според него хората могат да достигнат средна възраст от 110 или 120 години. "В основата си това е точно обратното на онова, което правим на Запад - икономии и неравенство", обяснява Езати случая на Южна Корея.

Във всички страни от изследването жените живеят повече от мъжете. След Южна Корея най-дълъг живот очаква жените във Франция, Япония, Испания и Швейцария - 88 години. За мъжете очакванията са тя да бъде 84 години.