Сериозен ръст на присъединените фотоволтаични системи отчитат в България от ЕВН - дружеството, което покрива югоизточна България.

Оказва се, че от декември месец на 2017 година компанията приема по 20-на нови заявки за присъединяване. Това представлява огромен неколкократен скок спрямо месеците преди това, обясни Гочо Чемширов, член на Управителния съвет на "Електроразпределение Юг", част от групата на ЕВН в България.

Оказва се, че причината за бума е кампания в Германия за подмяна на соларните панели, поставяни по покривите на къщите. Ако решат да ги изхвърлят, германците трябва да платят за утилизация, тъй като те се водят опасен отпадък.

Вместо обаче да го правят, те ги продават - и, оказва се, сред купувачите има и немалко българи. Остава неясно каква е цената на вече използваните фотоволтаици, но може да се предполага, че е доста ниска.

У нас дружествата са длъжни да присъединят новите системи, стига те да отговарят на единствено условие - имотът, в който са поставени да има поне една постройка.

Идеята е голямата част от генерираната от тях електроенергия да бъде използвана от самия собственик в имота му.

От ЕВН обаче обясняват, че често в тези постройки не живее никой. Това носи допълнителни разходи за дружеството, тъй като веднъж то трябва да изведе електроенергията до подстанция, а след това да я върне към битовите потребители. При преноса, естествено, има загуби, но ЕВН е длъжна да изкупува електроенергията, изчислена при източника.

В мрежата на дружеството има около 1 200 производители, които генерират около 650 мегаватчаса, а 490 мегаватчаса от тях са от фотоволтаици.