"ЧЕЗ Разпределение" АД планира да освободи Иво Хлавач като председател на Надзорния съвет. Това става ясно от покана за годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21 юни т.г.

Той бе избран на поста преди малко повече от година. На негово място като член на надзора ще влезе Иржи Кудърнач.

Компанията ще разпредели цялата си печалба за 2016 г. под формата на дивиденти на акционерите. От документа се разбира още, че компанията планира да разпредели и част от неразпределената през предходните години нетна печалба. Общата сума достига 48 971 200 лева.

Така акционерите ще получат по 25.40 лева за дял.

Поканата е подадена към Търговския регистър на 12 май и бе вписана днес.

За възможната продажба на българския бизнес на чешкото електроразпределително дружество CEZ се заговори в началото на годината. В края на януари от кратко съобщение на компанията майка стана ясно, че ще бъде проучен интересът на пазара към дружеството, опериращо в България.

След това излязоха различни коментари относно възможния нов собственик на "ЧЕЗ България". Вчера вече официално беше потвърдено, че групата на чешката корпорация започва преговори за продажбата на компанията с "избрани" инвеститори.