Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за дебюта на Българската фондова борса (БФБ) на лидера в производството на птиче месо у нас "Градус" АД. Очаква се първичното публично предлагане на акции (IPO) на дружеството да бъде в средата на следващия месец, като то ще се проведе в два последователни дни.

"С решението си КФН вписва "Градус" АД и емисията нови акции, предмет на първично публично предлагане във водения от нея регистър на публичните дружества", посочват от компанията.

Производителят на птиче месо "Градус" прави най-големия борсов дебют от кризата насам

Производителят на птиче месо "Градус" прави най-големия борсов дебют от кризата насам

От компанията планират той да бъде на стойност над 100 милиона лева

Според проспекта на борсата ще бъдат пуснати 55 555 556 броя акции, като половината от тях ще бъдат нови, а другата половина - вече съществуващи. Те ще бъдат предлагани на цена между 1,80 и 2,35 лева.

От компанията посочват, че при засилен интерес към IPO-то могат да бъдат пуснати допълнително още над 6 638 888 съществуващи акции. При реалициране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на "Градус" ще достигнат 25% от капитала на дружеството.

Още преди време от дружеството посочиха, че набраните от излизането на БФБ средства ще бъдат инвестирани в разширяване на дейността на компанията. По думите на финансовия директор на "Градус" Георги Бабев основно те ще бъдат насочени към производството на разплодни яйца на фирмата.

"Това се очаква да спомогне за увеличаване на годишната брутна печалба само от този сегмент с над 11 милиона лева", посочват от дружеството.

Дебют за 100 000 000 лева на БФБ: Какво да очакваме от бъдещото IPO на “Градус”?

Дебют за 100 000 000 лева на БФБ: Какво да очакваме от бъдещото IPO на “Градус”?

Изпълнителният директор на компанията Ангел Ангелов пред Money.bg