На пазара на труда все по-често добри шансове получават т.нар. "сребърни медалисти". Така работодателите наричат тези кандидати за определени позиции, които са преминали успешно всички етапни на подбора, но в последния момент поради някакви причини компанията е наела друг.

В условията на дефицит на кадри на пазара на труда в САЩ компаниите трудно попълват редица вакантни места. Затова те все по-често следят и се интересуват от кариерата и се опитват да привлекат при себе си не само отхвърлените преди "сребърните" а даже и "бронзовите призьори" от конкурсите за работа.

Това показва изследване по темата на The Wall Street Journal.

"По-рано данните за такива кандидати за работа не се пазеха, но сега компаниите са заинтересовани бързо да се преустройват и все по-често ги търсят и "ухажват", за да заемат други свободни позиции", отбелязва Курт Хайкинен, генерален директор на специализираната фирмата за наемане на персонал Montage. 

Компанията Jobvite през 2017 г., например, е анкетирала 800 американски мениджъри и специалисти по наемане на персонал. От тях 88% са информирали, че са канили т.нар. "сребърни медалисти" за свободни места в тяхната компания, различни от тези за които са кандидатствали. Година по-рано този показател е бил 59%.

Компанията Citrix Systems, разработваща програмно обезпечаване за облачни технологии, е възприело стратегия "не изпускай" спрямо всички кандидатстващи за работа във фирмата. В базата данни се отбелязват кои от кандидатите са заели вторите и третите места в конкурсите за работа.

При откриване на нови свободни места тази информация се използва за анализ, дали "сребърните" и "бронзовите" медалисти не са подходящи за съответните вакантни места. За да поддържа контактите си и интереса на кандидатствалите за работа, Citrix постоянно им изпраща информация за новите свободни места и други събития свързани с компанията, кани ги на фирмени мероприятия.

По думите на вицепрезидента на Citrix Мелиса Абелинг, наблюдаваща набирането на персонала, в компанията с щат 8 хиляди души, и 450 незаети длъжности, тази стратегия помага бързо да се намират сътрудници.

Според нейната оценка, ако не се вземат предвид тези с препоръки на действащи сътрудници, около 15 на сто от свободните позиции в компанията се заемат от бивши "сребърни" призьори от интервюта за работа.