Половината работодатели планират да увеличат заплатите на служителите си през идната година. Най-голяма част от тях или 2/3 смятат възнагражденията да бъдат вдигнати с до 10%. Това показва анкета на Българската търговско промишлена палата (БТПП), проведено сред членовете на палатата.

В проучването участват фирми от всички сектори на икономиката, като преобладаващите са тези от сферата на услугите, търговията, производството на храни, текстилната индустрия и електрониката.

"Между 10 и 20 на сто по-високи заплати ще получат работещите при около 1/3 от фирмите, които планират увеличение. Само 2% посочват ръст на заплатите на служителите над 20%", се посочва в резултатите.

По-голямата част от компаниите посочват, че ще увеличат възнагражденията с цел мотивиране и задържане на служителите. Само 1% от анкетираните планират да намалят заплатите заради финансови причини.

"Почти поравно са фирмите, които ще замразят заплатите на служителите си (25%) и тези, които още на са решили как да действат (24%)", твърдят от БТПП.

Също така повече от 2/5 от работодателите са готови да разширят екипа си. От БТПП отчитат, че 30 на сто ще отворят нови работни места, а 63 на сто от компаниите ще запазят броя на наетите лица непроменен. Намаляване на служителите очакват почти 7 на сто от анкетираните.

Също така според анкетата около 63% от работодателите планират да дадат коледни бонуси на служителите си, 27% няма да предоставят, а 10% все още не са решили окончателно.

"Празниците са основната причина, която мотивира работодателите да стимулират финансово служителите си - така са посочили 48% от тях. Около 15% от фирмите са отбелязали, че дават бонуси в края на годината, защото имат добри корпоративни резултати. Недоброто финансово състояние е причина за 14% от работодателите да не могат да зарадват служителите си за Коледа", обясняват от БТПП.

По-голямата част от компаниите, които ще дават бонуси, или 69% от тях ще отделят по 500 лева на служител. 26 на сто пък планират сумата да бъде между 500 и 1000 лева, а при 5 на сто от тях бонусите ще са повече от 1000 лева.

"Спрямо проучването от предходната година расте броят на фирмите, които отделят по-високи суми за бонуси - тогава само 8% са планирали коледни премии между 500 и 1000 лв.", се казва още в анкетата.