Siemens България създаде нова длъжност - мениджър по устойчивостта, която ще бъде поета от Румяна Парушева, освен нейните задължения като ръководител по отдела за комуникации на компанията.

"Новосъздадената длъжност е част от глобалната стратегия на Siemens AG, която цели да гарантира, че концепцията за устойчивостта ще бъде интегрирана във всички политики, решения, процеси и системи на компанията", става ясно от прессъобщението.

Освен популяризирането на темата за устойчивостта сред останалите служители на компанията, Парушева ще отговаря и за интегрирането на устойчиви политики и процеси в компанията и за създаването на нови такива инициативи.

"Нашето разбиране е базирано на три главни ценности: отговорност, перфекционизъм и иновации. Те са в основата на нашите политики за устойчивост - икономическа, екологична, социална, както и на взаимоотношенията ни с нашите служители, клиенти и обществото като цяло", добавя тя.

Siemens традиционно заема водещи позиции в престижни международни класации за устойчивост като Dow Jones Sustainability Indeх. През 2020 г. компанията бе класирана на второ място сред индустриалните конгломерати с най-високи резултати в области като иновации, киберсигурност и опазване на околната среда (оперативна екологична ефективност и управление на продукти).