Правителството прие решение, с което освобождава Иван Френкев като председател на Комисията за защита на потребителите, съобщиха от правителствената информационна служба. Освободени са също и членовете на комисията - Велина Николова и Николай Мравов.

Със същото правителствено решение за председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е определен Стоил Алипиев, а за членове на комисията - Ангел Джалев и Константин Арабаджиев.

Стоил Алипиев е юрист по образование, от 2016 година е адвокат от Софийска адвокатска колегия. През последните седем години е председател на Управителния съвет на Сдружение "Национална асоциация за защита на потребителите" и като такъв, от 2020 година е член на Съвета по акредитация към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Алипиев е работил като експерт в сферата на обществените поръчки в Министерството на правосъдието в периода (2014 г. - 2015 г.) и в Министерството на образованието и науката в периода (2013 г. - 2014 г.). Бил е също така юрисконсулт в частния сектор.

Ангел Джалев също е юрист по образование. От 2019 година до момента е  началник на отдел в Държавна агенция "Технически операции". Преди това, от 2011 г. до 2019 г., е бил прокурорски помощник в различни отдели към Върховна касационна прокуратура. Работил е също като юрисконсулт в частния сектор.

Константин Арабаджиев е бил член на КЗП в периода март 2015 г. - май 2022 г. От 1999 г. до 2003 г. е бил кмет на район "Студентски" в Столична община. Висшето си образование е придобил в УНСС.