Двама нови членове влизат в Управителния съвет на УниКредит Булбанк. След получаване на регулаторните одобрения, официално членове на борда на най-голямата банка в страната стават и Андреа Тониети, директор "Човешки ресурси" и Велко Джилизов, директор на управление "Правно".

"Изключително съм щастлив за тази възможност и това ново предизвикателство. Благодарен съм за доверието и бих искал да споделя радостта си с целия екип на банката и колегите от дирекция "Човешки ресурси" за ежедневната подкрепа и сътрудничество. Ще продължавам да давам най-доброто от себе си и да работя усилено заедно да предложим най-доброто служителско изживяване и да превърнем нашата банката в избрания работодател", коментира Андреа Тониети.

Андреа Тониети, директор "Човешки ресурси"

Андреа Тониети, директор "Човешки ресурси"

"Горд съм да бъда част от успешния екип на УниКредит Булбанк повече от 25 години. Благодаря за доверието да бъда член на Управителния съвет и ще бъда щастлив заедно с целия екип да продължа да инвестирам своя професионален опит и експертиза за дигиталната трансформация и опростяване на процесите на банката в полза на нашите клиенти и по този начин да продължим да утвърждаваме лидерската си позиция", сподели Велко Джилизов.

Велко Джилизов, директор на управление "Правно"

Велко Джилизов, директор на управление "Правно"

Андреа Тониети има повече от 20 години международен опит в групата на УниКредит в сферата на финансите и човешките ресурси. Професионалната му кариера в Групата започва през 2001 г. в звено "Планиране и контрол" към Главния финансов директор на УниКредит Сървисиз, като в периода 2005-2012 г. заема длъжността директор. През следващите години заема различни позиции в области, свързани с планиране, обучение и развитие на човешките ресурси, възнаграждения и придобивки, като е заемал позиции на Старши бизнес партньор в "Човешки ресурси" и Мениджър "Човешки ресурси".

От 2018 г. поема длъжността Директор на управление "Човешки ресурси" на УниКредит в Унгария, а от 1 ноември 2020 г. заема позицията Директор на управление "Човешки ресурси" на УниКредит Булбанк.

Велко Джилизов, Директор на управление "Правно" също се присъедини към Управителния съвет на банката през месец август. Той започва кариерата си в УниКредит Булбанк през 1996 г. като заема различни длъжности в области, свързани с вътрешен одит, управление на риска, правен и регулативен контрол, като е заемал длъжността Старши мениджър на отдел "Правно обслужване на Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране", като на тази позиция е участвал в едни от най-големите проекти за финансиране в България. От 2012 година заема длъжността Заместник-директор на управление "Правно и регулативен контрол", Директор управление "Правно и регулативен контрол" и Директор на управление "Правно" в УниКредит Булбанк и неговите дъщерни дружества в България.