Стартира първата схема за подпомагане на въглищните региони на България Перник, Стара Загора и Кюстендил с пари от Фонда за справедлив преход, съобщават от Министерството на енергетиката. До 19 септември кметовете на общини във въглищните региони ще могат да подават документи по т. нар. "схема за енергийно обновяване на жилищни сгради и справяне с енергийната бедност". Финансирането на програмата е 100% безвъзмездно, като не се изисква съфинансиране от сдружението на собствениците.

С парите ще бъдат финансирани общините на територията на област Перник, Кюстендил и Стара Загорка, както и още 10 общини от Маришкия басейн - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Снимка 394094

Източник: МРРБ

Наличното финансиране за областите Перник и Кюстендил е по 33,6 млн. лв, бюджетът за област Стара Загора и 10-те допълнителни общини на територията на Маришкия басейн е 129,2 млн. лв. Минималното финансиране за една сграда/блок-секция е 50 000 лв., а максималното - 9,5 млн. лв. Изисква се сградите да са проектирани преди 26 април 1999-а година.

Енергийна ефективност на сградите: Новите планове за саниране и мястото на България

Енергийна ефективност на сградите: Новите планове за саниране и мястото на България

Сградите генерират 36% от емисиите на парникови газове в ЕС

Предстои старта и на голямата програма за градско развитие на 40 общини с бюджет от 1,3 милиарда лева

Началото на тази голяма програма за енергийна ефективност на сградите е предвидена за трето тримесечие  на годината, а през есента се очаква да започне схемата за обучения и преквалификация на засегнати кадри във въглищните региони. Предвиденият бюджет тук е 110 милиона лева.

Снимка 296658

Източник: МРРБ

Общият бюджет за реализиране на мерки за подкрепа на енергийния преход във въглищните региони на България възлиза на около 2,9 милиарда лева, заедно с националното финансиране.

България можеше да инвестира общо 1,3 милиарда евро от Фонда за справедлив преход за трите въглищни региона. Припомняме, че страната ни вече загуби 100 милиона евро от тях заради забавеното приемане на териториалните планове на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил в края на 2023-а година. С предвидените средства трите региона трябва да се справят с въздействието на прехода към неутрална икономика по отношение на климата във въглищните региони, каквито са изискванията на Брюксел за страните от Европейския съюз.

Брюксел налива €50 милиарда за саниране: Как може да се възползва България?

Брюксел налива €50 милиарда за саниране: Как може да се възползва България?

Ще успеем ли да отговорим на изискванията?