Услугите по застраховане у нас стават все по-широкообхватни в последните години. Вече, освен традиционните застраховки на имущество, превозни средства и други, можем да сключим и по-нестандартен вид застраховка, като например за тези за екзотични животни, кучета, котки и дори коне. На пазара у нас се предлагат и застраховки за всекидневно използвани вещи като велосипеди, тротинетки, включително и модерните напоследък електрически триколки и тротинетки.

Не е една от застрахователните компании у нас предлага подобни услуги. Money.bg разгледа оферти за нестандартни застраховки на някои от големите компании у нас.

Застраховки на кучета

Застраховката на селскостопански животни е нещо стандартно у нас, но тези за домашни любимци са иновативен продукт, предлаган сравнително скоро на българския пазар.

Най-често срещани оферти за домашни любимци са застраховките за кучетата. Една от компаниите Groupama има три пакета, сред които може да се избира. Този е най-ниския ценови сегмент е за 117 лв. за година, като той покрива разходи за лекарства при злополука и заболяване, медицински разноски при злополука и заболяване, второ медицинско мнение с общ застрахователен лимит от 700 лв.

Най-скъпият пакет е за 180 лева на година, като при него се покриват и разходи за профилактика, нанесени вреди на трети лица и други. Застрахователният лимит е 2100 лева.

Друга голяма застрахователна компания у нас Unica предлага комбинирана застраховка на имущество и домашен любимец. Според описанието й тя покрива отговорност към трети лица за вреди в резултат на отглеждане на куче или котка. В случай на злополука с кучето или котката, застраховката ще покрива направените медицински разноски.

Застраховки на коне

Друга по-нестандартна възможност е за застраховка на коне, при които са в сила "специални условия". Едно от условията е да са на възраст над 6 месеца до 12 години. Има възможност за застраховане на състезателни и племенни коне и кучета.

Застраховката на Generali например покрива защита от смърт от пожар, природни бедствия и злополука, пожар, природни бедствия, злополука (взрив, нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство, удар от електрически ток, счупване на кости или падане в пропаст при паша), смърт от заразни заболявания, смърт от незаразни и паразитни заболявания, клане (убиване) по необходимост в резултат от пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания.

Екзотични животни

У се нас предлага освен застраховка домашни любимци, така и на "екзотични животни" - не се посочва обаче какво точно се има предвид под това название. Според условията на застраховка подлежат клинично здрави животни в добро състояние, в оптимални условия за отглеждане, с осигурена качествена храна, профилактика и лечение.

Застраховка на велосипеди, тротинетки, триколки

Можете да застраховате велосипеда си, тротинетката и триколката, включително електрически такива. Unica например предлага подобна услуга. Условията са да собственикът да притежава документ за придобиване и да са изминали не повече от 7 години от датата на закупуване в ново състояние.

Срока на застраховката е от един ден до една година и се покрива удар от пътно превозно средство, пожар, мълния, експлозия и имплозия, буря и природни бедствия, злоумишлени действия, вандализъм и кражба чрез взлом, пътно транспортно произшествие, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него, злополука. Застраховката важи на територията на България.

Застраховка на очила

Сред предложенията са застраховки на диоптрични очила, слънчеви очила, които имат коригиращи зрението стъкла, както и очила за работа с компютър, които имат коригиращи зрението стъкла с диоптър най- малко 0,75.

И тук има условие и то е за притежаване на документ, че са предписани от лекар и документ за закупуване. Застраховат се очила, за които не са изминали повече от година и шест месеца от закупуването им, според условията на застрахователя Unica. 

Срокът е от един ден до една година и важи за територията на страната. Застраховката покрива случайно счупване на рамка, панти, носчета и стъкла, пожар, мълния, експлозия и имплозия, буря, пороен дъжд, градушка, наводнение, грабеж и кражба чрез взлом, удар от пътно превозно средство, свличане и срутване на земни пластове, земетресение.