Спокойно можем да кажем, че революцията в европейския банков сектор започна преди точно 2626 дни. На 25 ноември 2015 година влиза в сила Директива номер 2015/2366 на Европейския парламент и Съвета на ЕС за платежните услуги на вътрешния пазар, която отваря вратата за най-значимите промени в европейския финансов свят, правени досега. Промени, чиято кулминация - особено на българския пазар - тепърва започва.

Позната още със съкращението PSD2, новият документ надгражда регулациите от 2007 година в една важна посока - либерализиране на финансовите онлайн услуги. Тя променя начина, по който функционират основните играчи на този пазар - банките, но на практика засяга всеки един потребител на банкови услуги - и то за добро. Новата регулация отваря сектора към по-сигурна и качествена дигитализация, която предоставя немислими досега възможности за клиентите.

Банкова революция, която ще усети всеки потребител

За да илюстрираме революцията в сектора, можем да дадем следния пример: Представете си, че живеете в малко населено място с един банков клон, но вие разполагате със сметки в повече банки. Досега пред вас стояха два варианта - или да си отворите онлайн банкиране във всяка една банка или ... да пътувате до други населени места, за да посетите клоновете им. С новите законовите промени обаче се отваря и трета възможност - да управлявате сметките си във всичките банки само от един акаунт.

Управлявайте сметките си от различни банки с новата онлайн услуга на  "Инвестбанк" АД

Управлявайте сметките си от различни банки с новата онлайн услуга на "Инвестбанк" АД

Как става това възможно? Новата директива задължава всяка финансова институция да отвори достъпа до определени клиентски данни за конкурентна такава (при съгласието на клиента), което ще доведе само до едно - по-голяма конкуренция на пазара и по-качествени услуги за потребителите. А и вероятно до по-голямо използване на онлайн банкиране у нас - към момента българският банков пазар е на последно място в Европейския съюз по проникване на тази услуга. По данни на Евростат за миналата година едва 22.44% от потребителите използват дигитални банкови услуги, докато в скандинавските страни почти всички клиенти банкират онлайн - шампиони са в Норвегия с невероятните 95.84%.

Тук обаче трябва да отбележим, че България постига също голям напредък въпреки привидно ниския показател. Само за 9 години ръстът в използването на онлайн банкови услуги у нас възлиза на близо 400%. За сравнение: при Норвегия надграждането е едва 10%. Което означава, че българският пазар наваксва с бързи темпове изоставането си и последното място в статистиката скоро може да не бъде вече актуално. Несъмнено една от основните причини затова е тенденцията за намаляване на броя на физическите обекти за сметка на все по-добре развитите и богати дигитални банкови услуги.

Мултибанкинг - услугата, която променя пазара

И ако се върнем на примера с малкото населено място и банковите клонове, трябва да се запитаме: имаме ли въобще нужда да ходим до банката, когато тя вече е на компютъра вкъщи, в офиса или на телефона ни? Ако питате норвежките потребители - не. Ако питате българските, ще чуете все по-често същия отговор. В този ред на мисли първата изцяло българска банка, която направи голяма крачка в посока отворено банкиране е "Инвестбанк" АД. Финансовата институция започна да предлага мултибанкинг - нова услуга, която е част от стратегията за иновации и технологично развитие на банката.

Тя предоставя възможността клиентите - както физически лица, така и бизнес потребители, да управляват своите банкови сметки от различни финансови институции през дигиталните платформи на "Инвестбанк" АД. Независимо в коя друга банка имате средства, че дори и в дигиталната и вече много популярна у нас Revolut, чрез мултибанкинг можете да следите и управлявате наличностите си във всички свои сметки.

Снимка 604916

А ако погледнем внимателно данните на БНБ за броя платежни сметки у нас - 12,5 милиона, от които приблизително 15% са на юридически лица, бързо можем да сметнем, че на всеки пълнолетен българин средно се падат по над 2 активни банкови сметки. Иначе казано, вие колко често гледате втората и третата си сметка? "Инвестбанк" предлага много лесна възможност през платформата си това да се случва ежедневно.

Услугата е особено полезна за мениджъри, финансови директори, оперативни счетоводители и други отговорни лица, които управляват средства, които вече само с един клик могат да видят пълната актуална финансова картина на подопечното им дружество или дружества. А това е в основата на ефективното управление на паричните потоци или т.нар. кеш мениджмънт.

Тук е важно да кажем, че отвореното банкиране тепърва ще еволюира и колкото по-рано започнете да го използвате, толкова по-голяма добавена стойност ще има за вашите лични или фирмени финанси. Така, след време ще можете да обедините в една платформа не само разплащателните си сметки, но да наглеждате и пенсионния си фонд, както и застрахователните си полици. Всичко това благодарение на отворените данни, които ще надграждат отвореното банкиране в следващите години.

Така че, можете да започнете да обединявате сметките си още от сега.