През последните малко повече от 20 години работещите в Швеция могат да се възползват от едно свое интересно право - да си вземат шест месеца почивка и да стартират свой собствен бизнес.

Това право е залегнало в нормативния акт The Right to Leave to Conduct a Business Operation Act. Според него хората могат да си вземат такъв продължителен отпуск, за да учат или дори за да се грижат за някой свой близък.

От друга страна това право е една от причините Стокхолм да бъде възприеман като старт-ъп столицата на Европа.

Градът отстъпва само на Силициевата долина по брой на т.нар. компании еднорози (технологични фирми с над 1 милиард долара капитализация) на глава от населението, разказва Business Insider.

Една от тези успешни компании е платформата за музика Spotify. Създадена през 2006 година през миналата тя дебютира на фондовата борса в Ню Йорк, а днес е изчислявана на 24,5 милиарда долара.

Отново на правото на служителите - според нормативния акт всеки, нает на пълен работен ден в Швеция за последните минимум 6 месеца може да подаде документи за неплатен отпуск за срок от половин година.

Работодателят може да откаже да му го даде само ако неговото присъствие е "жизненоважно" за бизнеса на компанията.