Златото се смята за валута, стока и инвестиция от хиляди години. Особено популярно е то сред инвеститорите днес, в среда на глобална пандемия. Всички, които се опасяват от дълбока криза или инфлация, или най-лошия вариант - комбинация между двете известна като "стагфлация", посягат във все по-голяма степен към жълтия метал.

Сега няма да разглеждаме въпроса доколко тези страхове са оправдани или инвестицията в злато е наложителна, а по-скоро как тези, които искат да се скрият в злато могат да го направят. И по точно какви са предимствата и недостатъците на двата варианта за това - физическо злато или индексни фондове инвестиращи в злато (на 100% подкрепени от физическо злато, което се следи и контролира в специални трезори).

Започвам с основната разлика между двата варианта

Купувайки акции в индексен фонд, подкрепен от злато, инвеститорите не си купуват физическо злато. Те няма да получат благородния метал срещу притежаваните си акции и не могат да ги разменят за такова. При физическата покупка на злато, те получават барове или монети, за които трябва да се грижат, застраховат, съхраняват и впоследствие продават, когато решат да "кешират" инвестицията си.

Но за сметка на това индексните фондове притежават злато. И цената на акциите им е почти на 100% обвързана с движението в цената на метала, както и при физическото злато.

Но да започнем малко по отдалеч. Защо инвеститорите купуват злато?

Обобщено - защото се страхуват от кризата и искат да се насочат в "спасителен актив", или пък защото се опасяват от инфлация (предизвикана от обезценка на парите, следствие на безконтролното печатане на пари, отрицателни лихви) и смятат, че златото ще запази стойността на техните спестявания.

И в двата случая обаче, покупката на злато се предопределя от определени възприятия за цената на златото. Тоест в крайна сметка, инвеститорите се интересуват от крайното представяне на цената на златото съпоставено с тази на останалите алтернативни активи, а не от това да се къпят, или да се окичват със злато.

Физическо злато

Физическото злато осигурява най-прякото излагане към "спасителната сила" на актива. На пазарът на физическо злато, инвеститорите търсят кюлчета барове, или монети. Стойността на златните кюлчета се основава на неговата маса и чистота, а не на паричната номинална стойност. Дори ако златна монета е емитирана с по-ниска номинална стойност, пазарната й цена е обвързана със стойността на нейното фино златно съдържание.

Инвеститорите могат да купуват физическо злато от правителствените монетни дворове, частни монетните дворове, търговците на скъпоценни метали и бижутери. Тъй като различните продавачи могат да предложат една и съща стока на различни цени, важно е да направите своите проучвания, за да намерите най-добрата оферта.

Физическото притежаване на злато включва редица разходи, включително разходи за съхранение и застраховка, както и таксите за транзакциите и надценките, свързани с покупката и продажбата на стоката. Също така може да има такси за обработка и малки партидни такси за инвеститорите, които правят малки покупки. Докато колективно тези разходи може да не повлияят значително на някой, който иска да инвестира малка част от портфейла си в злато, разходите могат да станат прекомерни за инвеститорите, които искат да получат по-голяма експозиция.

И един пример - австралийското златно кенгуру е една изключително популярна златна монета, приемана от почти всички търговци на злато. Тя се сече от 1989-та година насам.

Една унция златно Австралийско Кенгуру е с, в един от големите търговци на злато у нас от 3 577 лева. Това прави 2 032 долара за унция злато. Това при цена на златото от 1 620 долара за унция. Или налице е една сериозна надценка от близо 25% спрямо цената на метала.

По-лошото обаче е, че цената на обратно изкупуване на тази монета, обявена от същия търговец е при ниво от 2 894 лева. Тоест вие веднага губите 19% от инвестицията си още щом я направите. При запазване на равни други условия, цената на златото трябва да поскъпне с 19%, за да сте на нулата от тази инвестиция (почти колкото годишното повишение на метала, в добри години).

Определено, това не изглежда като много добра инвестиция. А голямата премия в момента, която е над два пъти по-голяма от тази в нормална среда, се предопределя основно от изкривяването при търсенето и предлагането.

Големи международни търговци продават монетата при цени от 1 700 долара или повече, но в момента мрежите им са претоварени от голямото търсене и се работи със сериозно закъснение, или с по-големи премии.

"Няма злато", казва Джош Щраус, партньор в мениджъра на пари в Pekin Hardy Strauss и фен на кюлчетата. "Няма злато. Има приблизително 10% премия за закупуване на физическо злато с доставка. При положение, че традиционно тази премия е нещо от рода на около 2%".

Златни ETF-и

За разлика от физическото злато, ETF-те могат да бъдат закупени като акции на фондова борса. ETF-ти позволяват на инвеститорите да имат достъп до злато, като същевременно избягват разходите и неудобствата от надценките, разходите за съхранение и рисковете за сигурността на физическото злато.

Всяка година инвеститорът губи процент от стойността на своята инвестиция спрямо съотношението на разходите на фонда. Коефициент на разходите е повтарящата се годишна такса, начислена от средства за покриване на нейните управленски разходи и административни разходи.

Най-големият златен ETF - SPDR Gold Shares ETF - например, има разход от 0.40%. Това означава, че инвеститор ще плащат 80 долара годишни такси за инвестиция от 20 000 долара.

Инвеститорите също ще плащат комисионна за покупка и продажба на акциите на ETF-те. Докато повечето онлайн-брокери работят с комисиони от под 10 долара, комисионите наистина могат да набъбнат като разход, ако сте активен търговец. Освен това брокерите обикновено таксуват по-висока комисионна, която може да надвишава 25 долара на търговия за сделки, подпомагани от брокери, автоматизирани телефонни поръчки и специални видове поръчки.

Към днешна дата има повече от дузина индексни фондове базирани на златото. Имайте предвид обаче, че не притежавате никакво физическо злато, дори ако инвестирате във физически подкрепен ETF: не можете да изкупите или продадете акции в замяна на злато.

Ето и пет от най-големите и достъпни златни ETF-а към 14-ти февруари 2020 г., представени от финансовото издание Investopedia.com:

iShares Gold Trust (IAU)

IShares Gold Trust е проектиран да отговаря най-общо на ежедневното движение на цените на златните кюлчета, а акциите са подкрепени от физическо злато. Фондът е подкрепен от физическо злато, съхранявано в трезори в Торонто, Ню Йорк и Лондон. IAU, който стартира на 21 януари 2005 г., има съотношение на разходите от 0,25% и общите нетни активи над 19 милиарда долара.

UBS ETRACS CMCI Gold Обща възвръщаемост ETN (UBG)

Общата възвръщаемост на златото E-TRACS CMCI е предназначена да проследява ефективността на общия индекс на възвръщаемост на злато UC Bloomberg CMCI. Вместо да инвестира във физическо злато, този фонд инвестира в портфолио от фючърсни договори върху злато. Стартирала на 1 април 2008 г. UBG има съотношение на разходите 0,30% и общите нетни активи от 5 милиона долара.

Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL)

Aberdeen Standard Gold ETF Trust е проектиран да проследява цената на физическите златни кюлчета. Акциите са подкрепени от физическо злато, държано в тръст в Швейцария. SGOL, който стартира на 9 септември 2009 г., има съотношение на разходите от 0,17% и общите нетни активи от близо 1,4 милиарда долара. Инвеститорите могат да търгуват SGOL с онлайн комисионни от $0 в платформата Schwab ETF OneSource.

Granit Shares Gold Trust (BAR)

Granit Shares Gold Trust ETF се стреми да отразява ефективността на цената на златото, инвестирайки във физически златни кюлчета. Това е един от най-евтините ETF, който е подкрепен физически от злато. Granit Shares Gold Trust стартира на 31 август 2017 г. и има съотношение на разходите от 0,17% и нетни активи от 647 милиона долара.

SPDR Gold Shares (GLD)

SPDR Gold Shares ETF е проектиран така, че да спомогне за цената на златните кюлчета, а фондът притежава 100% физическо злато, държано в трезора на HSBC в Лондон. GLD, който стартира на 18 ноември 2004 г., има разход от 0,40% и общи нетни активи от 46 милиарда долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на злато.