В началото на новата година е време да подготвите финансите си нея. Време е да помислите за финансовите и инвестиционните си постижения през 2019-а и да си поставите цели за предстоящата, да преразгледате разходите и доходите си, да си съставите стратегия и план за действие.

В края на краищата, ако нямате ясна цел и добре разписан план накъде да вървите и какво искате да постигнете, как ще знаете по кой път да тръгнете?

И веднага давам няколко идеи, които могат да ви помогнат да въведете в ред личните си финанси:

Започнете от разходите

Всеки добър план за действие означава, че трябва да сте напълно наясно за какво харчите трудно припечелените си средства. Така ще можете да запушите излишните "пробойни" и да пренасочите тези средства към по-ефективни неща. Годишното обобщаване на разходите може да е изключително трудоемко и досадно, но ще ви покаже цялостната картина по отношение на разходите ви систематизирани по групи и раздели и на едно място. Можете да използвате мобилни приложения за това или пък да го направите по старомодния начин - с лист и химикал.

Това обобщение най-вероятно ще изкара на преден план разходи, които дори не сте подозирали, че правите. Дали ще е за абонаменти, които текат всеки месец и дърпат от картата ви, без да ги ползвате, или надценени услуги, които можете да замените с други по-евтини алтернативи, няма значение. Важното е да направите пълен преглед на разходите си.

Например този месечен фитнес абонамент за 50 лева, за който плащате годишно 600 лева в началото на годината и не ползвате никога, е един напълно излишен разход, който можете да насочите за други по-ценни за Вас услуги, или продукти.

За да ви е по-лесно през следващата година, можете да се обърнете към някое приложение за лични финанси, което да проследява, сумира и идентифицира разходите по различни групи вместо Вас.

Освен да обобщите разходите обаче, добре би било и да ги актуализирате за следващата година. Помислете за това освен кои типове разходи искате да премахнете и за това какви са новите ви нужди и какви разходи ще желаете да добавите. Предварителното планиране за следващата година освен да ви даде реална преценка можете ли да си позволите всичко и от какво можете да се лишите, също така може и да ви мотивира с колко трябва да повишите доходите си, за да посрещнете нещата, от които не искате да се лишавате.

Когато мислите за разходите си, добре е да ги актуализирате с 3%, каквато се очаква да е инфлацията в страната.

Анализ на приходите

Приходите са другото основно перо на един бюджет. За разлика от разходите обаче, някои от които се правят по желание и могат да се премахват с лекота, повишението на приходите е далеч по-трудно и може да се прави по няколко основни направления.

На първо място - ръст на трудовия доход. Ако сте наето лице, то най-вероятно получавате доход под формата на заплата. Откога не са повишавали заплатата Ви? Не е ли време за актуализация и осъвременяването й поне с темповете на инфлацията през последните няколко години. Колко ценен сте за организацията, в която работите? Ако не сте достатъчно ценен, не е ли време да повишите квалификацията си, или пък да смените звеното, организацията, сектора? Това са все въпроси, които можете да си зададете в края на годината, заедно с обобщаването на всичко най-важно случило ви се във финансов план и особено по направление на приходите, в края на годината.

Едва ли парите ви стигат. Така че може би е време да започнете да мислете за допълнителен доход. Много от разходите са постоянни, или трудни за съкращаване, което прави варианта с повишението на приходите много по-реалистичен, за да поддържате нормален стандарт на живот.

Какво можете да направите?

Вече загатнах част от възможностите, свързани с промяна на работата, сектора, индустрията, или най-малкото повишаване на квалификацията с цел повишаване на доходите. Всъщност да инвестирате в себе си, може би е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите и която ще ви се отплаща през целия живот. Повишение на месечната ви заплата с 200 лева се равнява на допълнително спестена сума от 40 500 лева, ако я пренасочвате към инвестиционен фонд, носещ 10% годишна доходност.

Създайте няколко източника на доходи

Добре е по възможност да не разчитате само на един източник на доходи. Можете да погледнете и към алтернативни инвестиции. Например към инвестиции в недвижими имоти, носещи доход под формата на наем или към платформи за споделено финансиране.

Започнете страничен бизнес. Не е добре всичките ви спестявания да са насочени към финансови активи. Заделете част от средствата си, за да стартирате собствен бизнес. Разбира се, това трябва да е добре обмислено, защото процентът на фалиращи предприемачи е много голям. Трябва да се отбележи, че предприемачеството е един от малкото пътища към забогатяването.

Подгответе портфейлите си за 2020-та година

Важно е да подготвите финансовите си активи за лоши сценарии. След година на рекорди за щатските индекси и развитите финансови пазари следващата година може да е тежка, предвид на предстоящите президентски избори и многото неясноти, свързани с търговската война между САЩ и Китай. Преразгледайте рисковите позиции в портфейлите, както и сумарната рискова експозиция. Може би края на годината е един не лош момент да послушате съветите на водещи експерти, като Рей Далио например и да "свалите част от риска на масата".

Диверсифицирайте инвестициите си не само по пазари, но и по класове активи. В портфейла си всеки инвеститор трябва да държи известна част в кеш, суровини, имоти и компании с "отрицателни бети" - т.е. такива, които имат склонност да се движат в противоположна на пазара посока.

Обърнете се към акциите на големи и качествени компании, които няма вероятност да изчезнат и изплащат не само стабилен, но и повишаващ се дивидент.

Противно на съветите на повечето финансови специалисти, може би няма да е лоша идея част от спестяванията ви да са в банков депозит, който въпреки загубата на покупателна сила (поради лихвите по депозити от 1% и инфлация от 3%), да е сигурна спирка за следващата година, срещу потенциалните "неравности" на финансовите пазари.