Как трябва да изглежда една идеална за настоящата среда компания за инвестиране?

Първо, трябва да е далеч от банковия сектор, където може да видим още сътресения (предвид на случващото се в световен мащаб).

Второ, трябва да не е особено чувствителна към изменението на пазара и лихвите, тоест не трябва да е силно задлъжняла и да не е с много висока бета (защото повишаването на лихвите ще се отразят негативно на балансите на силно задлъжнелите компании, а при потенциален нов спад за пазара, високата бета също може да играе срещу нея).

Трето - трябва да има ръст на резултатите - както на приходите така и на печалбата, както и добри перспективи и потенциал за по-нататъшен ръст (което например може да е свързано с пазара на който оперира, или с големината на компанията). И четвърто - да е относително ниско оценена - финансовите й съотношения трябва да са по-ниски от тези на конкурентите й и на пазара.

Колкото повече от тези точки са застъпени, толкова в по-голяма степен една компания се доближава до определението "перфектна компания" за инвестиране в настоящия момент.

Разбира се, предвид на това, че пазарът се приема за високо ефективен, ще е много трудно да намерите компания, която да отговаря на повечето критерии и да е недооценена, тъй като на пазарите оперират много на брой лица, а информацията е еднакво достъпна до всички.

И все пак, може да се търси известна неефективност, по направление на недооцененост, при по-малките компании, или при тези, за които се смята, че са свързани с други рискове - като например политически риск, или пък компании, които се търгуват на по-неефективни пазари (като родния капиталов пазар например).

Естествено веднага изниква въпросът, че подобен род компании са подходящи за хора с по- висока толерантност към риск. И да и не... По въпроса за риска може доста да се поспори. Видяхме (през изминалата година), как считани за почти безрискови активи, като държавните ценни книжа, могат да донесат на инвеститорите немислими до преди това по размер загуби, като сривът в цените им да доведе до разклащане на цялата финансова система и да предизвикат фалит на банки (които не бяха подходящо рисково оценени, въпреки целия набор от системни правила за съблюдаване на риска).

В крайна сметка изводът от случващото се в момента е следния - няма безрискови активи. А относно това колко един актив е по-рисков от друг, също финансистите могат да спорят помежду си, използвайки различни количествени модели за оценка на риска - или на база на минало, или на бъдещи възприятия за неща, които са трудни за прогнозиране, дори от тези, които имат властта да правят парична политика.

компания (и който трябва да съблюдават при даване на тегло в портфейла си), е тя да фалира.

А за това би трябвало да има предварителни "червени флагове" - дали компанията има твърде висок дълг, който няма да може да обслужва в даден момент с нарастването на лихвите (този риск намалява при компании, които нямат задължения); налице ли е спад в търсенето на продуктите на компанията, заради конкуренти; прибягва ли компанията до разводняване на капитала, заради липса на ликвидни средства, за да функционира нормално; зависима ли е компанията от няколко големи клиента, или доставчика; разполага ли с качествен мениджмънт и т.н.

Какво е добре да има в портфейла на един инвеститор?

Дивидентен компонент

Cпopeд изcлeдвaнe нa "Ѕtаndаrd&Рооr", изплaщaщитe дивидeнт ĸoмпaнии ca гeнepиpaли дoxoд зa инвecтитopитe 22 пъти пo-виcoĸ oт тoзи, гeнepиpaн oт ĸoмпaниитe нeизплaщaщи дивидeнт зa пepиoдa мeждy 1972 и 2014-тa гoдинa (c oтчитaнe нa изплaтeния дивидeнт).

Ръстов компонент

Компаниите ориентирани към ръст бяха и ще останат гръбнака на всяко бъдещо повишение на пазарите. Предвид на силното им изпреварващо понижение, могат да се открият активи, които, ако пазарът отново расте, да се представят много по-силно от него. Това обикновено са компании с високи бети, технологични компании.

Стоков компонент

Добре е всеки портфейл да съдържа някакъв процент инвестиран в суровини, или добиващи суровини компании, в зависимост от моментния цикъл и наличните перспективи и възможности. Тук трябва да се гони бъдещ тренд, а не вече отминал такъв (какъвто е например поскъпването на петрола) или пък тренд, който ако се запази би имал ефект, който все още не е оценен от пазара.

Силно спекулативен компонент

Тук всеки може да си позволи да приложи целите си познания и опит, залагайки част от портфейла си в търсене на "прекомерна" над пазарната доходност. Това е частта от портфейла, която ако се материализира, може да изведе представянето на целия портфейл далеч над това на пазара.