Пенсиите в Русия на неработещите пенсионери от 1 януари 2022 година, бяха индексирани с 5,9% (пенсиите на работещите пенсионери не се индексират). Заради рекордната инфлация от 8,4% в края на 2021 г., обаче плащанията бяха индексирани допълнително с още 8,6%. А от 1 юни правителството на страната увеличи всички социални плащания с 10%.

По този начин, сега пенсиите на неработещите пенсионери са се увеличили като цяло, стигайки средно ниво от 19 360 рубли (около 323 долара). Това съобщава РБК, позовавайки се на данни от Сметната палата на Русия.

Съотношението на средната пенсия на неработещ пенсионер в Руската федерация към средната работна заплата, до 2026 г. ще падне под 30%, пише РБК, позовавайки се на прогнози на Сметната палата.

Посоченият коефициент (размер на средната пенсия към средната заплата) намалява през последните години, отбелязва изданието. Например през 2017 г. той е бил 35%, а в края на текущата година се предвижда да бъде 31%. Запазването на низходящата тенденция се обяснява с обстоятелството, че макар че пенсиите се предвижда да растат по-бързо от инфлацията, работните заплати ще растат още по-бързо.

Така, от 1 януари догодина пенсиите в Русия трябва да бъдат увеличени с 4,8%, а от януари 2024 г. - с още 4,6%. Общият размер на индексацията (вкл. 10% предсрочно повишение от 1 юни 2022 г.) през 2023 г. и 2024 г. ще бъде 20,6%.

В същото време, прогнозите са, че до 2025 г. средната работна заплата ще се увеличи с 25% - до около 80 000 рубли (около 1333 долара месечно).

Както отбелязва РБК, през 2018 г. Русия ратифицира Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за минималните стандарти за социално осигуряване, според които пенсията за "прослужено време и възраст" не трябва да бъде по-малка от 40% от загубените трудови доходи (т.нар. коефициент на заместване).

Както отбелязаха по въпроса анализатори преди месеци, съотношението между средната пенсия и средната запла формално не изпънява този коефициент, но "позволява да се прецени какво получават от икономическия растеж тези две социални групи".

Колко е средната работна заплата в Русия

Колко е средната работна заплата в Русия

Повишението спрямо миналата година е с 11,6%