В свят на висока инфлация, която изяжда спестяванията и създава опасения за рецесия, инвестирането, ориентирано към доход е по-критично от всякога.

Инвестирането в доходоносни активи е търсена от всички инвеститори концепция. Ако сте съсредоточен върху увеличаването на стойността на активите във вашия портфейл, тогава би било добре да генерирате висок паричен поток.

Ако сте на пенсионна възраст или близо до нея, инвестициите, генериращи доход, са чудесен начин да накарате портфейла ви да отчита висока възвращаемост, вместо да генерирате пари, като продадете окончателно активите си.

Независимо от вашата възраст, стратегия или стойност на портфейла, инвестирането, ориентирано към доходи, е добра идея. Ето седем начина да направите това, според експерти от Yahoo! Finance:

Облигации

Един от най-разпространените начини за инвестиране, ориентирано към доход, е чрез облигационния пазар. Облигациите обаче също са един от най-разнообразните и сложни класове активи.

Има държавни облигации, които включват заеми на общини, федералното правителство на САЩ или на чуждестранни правителства. Има и корпоративни облигации, които включват заеми на предприятия с всякакъв размер.

И накрая, доходността, генерирана от дадена облигация, варира в зависимост от спецификата, включително рисковия профил на кредитополучателя и падежа на облигацията.

Правилното изследване на отделните облигации може да бъде сложна задача. В резултат на това повечето индивидуални инвеститори избират облигационни фондове, било то под формата на индексни, или взаимни такива.

Дивидентни акции

Те обикновено са по-рискови от облигациите, тъй като компаниите изплащат дивидентите от печалбата си. Както показа финансовата криза от 2008 г., дори и най-стабилните компании могат да имат затруднения, които да повлияят негативно върху печалбите.

Все още мнозина са готови да поемат този допълнителен риск, ако това означава, че могат да се възползват от потенциала на редовно плащания дивидент с дългосрочните надежди първоначалната им инвестиция да расте, заедно с останалата част от фондовия пазар. Дивидентните акции могат да бъдат печеливши, когато осигуряват постоянен доход.

Всъщност проучване сочи, че от 1926-та година насам, близо половината от реализираната доходност на инвеститорите се дължи именно на получените дивиденти. Така че не пренебрегвайте този вид акции!

Привилегировани акции

Те са вид хибрид между акции и облигации. По-нестабилни са от облигациите, тъй като стойността на акциите може да се колебае заради пазарната волатилност, а и в случай на фалит по-добрият вариант е да се притежават облигации. Но все пак са по-стабилни от обикновените акции.

Инвеститорите, ориентирани към доход, ще бъдат особено заинтересовани от факта, че тези активи обикновено осигуряват значително по-висока доходност, в сравнение с облигациите. Както подсказва името, привилегированите акции не могат да се притежават от всеки. Но няколко ETF-а, като iShares Preferred и Income Securities ETF (PFF), ви позволяват да инвестирате в този клас активи дори със скромна сума пари.

Недвижими имоти

Друг популярен инвестиционен клас са недвижимите имоти. Има специален клас акции, известен като дружества със специални инвестиционни цели (АДСИЦ-и, известни още като REITS), който разпределя почти целия си нетен доход на акционерите (90% от печалбата се разпределя под формата на дивидент).

Инвеститорите могат да купуват отделни АДСИЦ-и или да влагат пари в ETF-и инвестиращи в подобен род компании за улеснение и диверсификация.

Фондове за разпределяне на активи

Как да изградите портфейл, ориентиран към доход, благодарение на тези публично търгувани инвестиции? Помислете за инвестиционен фонд, който ще изгради портфейла за вас. Такъв тип включват различни ETF-и за разпределяне на активи, но също така и ориентирани към доход взаимни фондове, например Vanguard Wellesley (VWINX), който предоставя смесен портфейл за инвеститори, ориентирани към доход. В момента фондът е съставен от 40% акции и 60% облигации.

Нетрадиционни източници

Има няколко нетрадиционни източника, които могат да помогнат за генерирането ви на висок доход, ако сте готови да отделите време и енергия, за да ги потърсите. Тези, които разполагат с повече пари в банката, могат да обмислят партньорство в местен бизнес. Всички тези нетрадиционни източници изискват старание, тъй като не са типични инвестиции. Но те могат да бъдат полезен източник на диверсификация и в определени случаи да предоставят повече възможности за висок доход.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.