Националният осигурителен институт съобщава, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2015 г. е 749,74 лева. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2014 г. до 30.11.2015 г. е 722,35 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2015 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.