Цифровите технологии подкрепят стремежа на социалноосигурителните институции в Европа за предоставяне на възможно най-добрите услуги за социално осигуряване, осигуряващи значителни подобрения в ефективността, намаляване на разходите, обратната връзка и свързаността. Ето и добрите примери от света, обобщени от Националния осигурителен институт.

В Испания Националният институт за социално осигуряване (INSS) преодоля намаляването на персонала чрез автоматизиране на процедурата за пенсиониране. Това значително намалило необходимостта от намеса на служителите в процеса и допринесе за стандартизирането на пенсионните досиета в цялата страна, като по този начин се гарантирало равно третиране на всички граждани и ефективно пренасочване на персонала към други задължения.

Средният размер на "втората" пенсия е 284 лева

Средният размер на "втората" пенсия е 284 лева

Най-масово предпочиталият вид плащане е бил за период от 1 до 3 г.

Освен това, институтът автоматизирал и подаването на информация към работодателите за обезщетенията, получени от техните служители (най-вече обезщетенията за инвалидност).

Националният професионален съюз по заетостта в индустрията и търговията (Unédic) във Франция използвал доходността от социално отговорни инвестиции на финансовите пазари, за да допълни доходите, когато приходите му не покриват текущите и планираните разходи.

В Чехия новото законодателство предвижда задължението за издаване на болнични листове само в електронна форма. Поради това Чешката администрация за социално осигуряване (CSSA) въведе електронния отпуск по болест (e-Sick Leave), заменяйки разпространението на хартиени формуляри между - лекар, осигурено лице, работодател и самата институция, с електронно портално решение, чрез което всяко лице комуникира отделно с електронния портал на CSSA.

В Ирландия Министерството на социалната закрила (DSP) реформирало администрираната от нея схема за плащания за работещите семейства, осигуряваща подкрепа към доходите на работещите семейства с ниски доходи, от стара наследена система до стратегическата ИТ платформа.

Колко пари получиха хората с право на "втора" пенсия?

Колко пари получиха хората с право на "втора" пенсия?

Изплащането на тези суми започна през септември 2021 година

В Израел Националният осигурителен институт (NII) променил политиката за насърчаване на социалното осигуряване по време на пандемията от COVID-19. Промените включват нови онлайн формуляри на уебсайта за заявяване за отпускане на обезщетения за безработица и старост, надграждане на вътрешните системи за подобряване на деловодната работа и използването на роботи за обработката на молбите за обезщетения за безработица.

Финландският център за пенсии (FCP) създаде онлайн услуга, която предоставя информация, позволяваща задължителните социалноосигурителни вноски на трансграничните работници да се плащат в различни институции. Също така, финландската социалноосигурителната институция (KELA) наскоро стартира два чатбота, за да подпомогне клиентите при самостоятелното управление на техните отношения с институцията и по-специално за подпомагане откриването и тълкуването на информация и за попълване на заявления за обезщетения.

Националната служба по заетостта в Белгия (ONEM) стартира чатбот през 2020 г., за да даде възможност на гражданите да предоставят копие на данъчните си формуляри. Оттогава чатботът се е развил дотам, че понастоящем е в състояние да подпомага гражданите при сложни търсения на информация, особено за прекъсвания в кариерата и временна безработица. Чатботът също така насърчава използването на виртуална пощенска кутия, чрез която гражданите имат достъп до услуги за управление на отношенията им с публичните агенции.

Във Франция Централната агенция за социално осигуряване (Централна агенция на органите за социално осигуряване - ACOSS) стартира специализиран уебсайт за нови работодатели, който осигурява достъп до основна информация по правни, данъчни, социални и практически въпроси, включително инструмент за симулиране на социалноосигурителните вноски и оценка на общите разходи за проекти на работодателите. Безплатната услуга се предоставя чрез удобно мобилно приложение и улеснява процеса на създаване, управление и деклариране.

Студуващите българи: как да се отопляваш с 300 лева пенсия?

Студуващите българи: как да се отопляваш с 300 лева пенсия?

Навсякъде из ЕС има хора, които не могат да отопляват добре дома си. Но в никоя друга страна те не са толкова много, колкото в България - 27,5%. В Румъния едва 10% имат подобен проблем, става ясно от репортаж на Евронюз

Шведската пенсионна агенция (SPA) пусна инструмента "Планьор на оттеглянето", позволяващ лесна и сигурна среда за хората да се запознаят и да разберат по-добре своите пенсии и възможности за пенсиониране. 

В Латвия Държавната агенция за социално осигуряване (SSIA) насърчи дигиталната трансформация на публичните услуги чрез създаване на електронен асистент на портала за публични услуги.

Институцията за социално осигуряване (ZUS) на Полша изгради свой статистически портал. В него са налични публикации, резултати от изследвания и анализи, както и широк спектър от статистически данни от законоустановените дейности на ZUS. Инициативата се възползва от широкия обхват на вменените на ZUS дейности и дава възможност за множество статистически изследвания, които позволяват напречен анализ на явленията въз основа на данни за социално осигуряване за вътрешни и външни потребители като изследователи и министерства в Полша. 

Къде в Европа хората получават най-големи обезщетения при отпуск по болест?

Къде в Европа хората получават най-големи обезщетения при отпуск по болест?

И къде е България в тази класация

Германската социална осигуровка срещу злополука (DGUV) използва цялостен подход за постигане на подобрения в качеството на грижите за пациенти, които развиват психологически разстройства след трудова злополука. Един от компонентите на проекта е диагностичен алгоритъм, който позволява автоматичното съпоставяне и оценка на клиничната информация, за да се осигури ефективна и надеждна диагноза и да се предложат подходящи възможности за лечение. В резултат на това случаите се обработват по-бързо, което позволява по-ранно връщане на работа.