Една четвърт от ръководните органи в Европейската комисия вече са жени, съобщи институцията.

Комисията назначи Гертруд Ингестад за директор на Генерална дирекция „Информатика” и Флорика Финк-Хоойер като директор на Генерална дирекция „Устни преводи”.

Още три висши мениджърски позиции – на заместник-директори, бяха заети от жени. Майве Рюте оглави Съвместния изследователски център, Масие Поповски – дирекцията „Политика за съседство и преговори за разширяване”, а Патрик Чайлд – дирекцията „Научни изследвания и иновации”.

След тези назначения жените на ръководни позиции в ЕК вече са двойно повече спрямо ноември 2014 година. Тогава 13% от мениджърите в институцията бяха жени, сега те вече са 26%.

Вицепрезидентът на ЕК Кристалина Георгиева коментира, че това е „още една стъпка към целта на президента Юнкер за 40% жени във висшия мениджмънт”.