Изменението на климата е причина за екстремни метеорологични условия и свързани с климата събития, които от своя страна водят до икономически загуби. Такива събития, включително горещи вълни, наводнения и бури, са причинили икономически загуби за над 145 млрд. евро в Европейския съюз през последното десетилетие.

Освен това 30-годишната средна стойност на икономическите загуби, свързани с климата, показва ясна тенденция, като през последното десетилетие тя се увеличава с близо 2% годишно. Това са оценки на Европейската агенция за околната среда, публикувани от Евростат.

През 2020 г. общият размер на икономическите загуби, свързани с климата, е 12 млрд. евро. Най-високите общи загуби са регистрирани през 2017 г. (27,9 млрд. евро), над два пъти повече от тези през 2020 г., в резултат на регистрираните в Европа горещини, които изсушиха земята и предизвикаха условия за горски пожари. Най-ниската обща загуба е отчетена през 2012 г. (3,7 млрд. евро).

Гърция регистрира най-високите икономически загуби, свързани с климата, на един жител.

През 2020 г. икономическите загуби, свързани с климата, възлизат на 27 евро на всеки жител на ЕС. Държавата членка с най-високи загуби на един жител - над 3 пъти по-високи от средните за ЕС, е Гърция (91 евро на жител), следвана от Франция (62 евро) и Ирландия (42 евро).

Най-ниските загуби на жител са регистрирани в България (0,7 евро на жител), Словения и Словакия (и двете по 4 евро на човек).

Снимка 592471