Очаквано, Европейската комисия реагира срещу въведеното преди месец изискване големите търговските вериги в България да осигурят специални места за продажба за местни хранителни продукти, както и да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от местните производители. Брюксел, посочвайки, че непазарната мярка противоречи на Договора за функциониране на Европейския съюз, настоя тя да бъде премахната. България има един месец да реагира на искането на ЕК.

Задължението, по закон, трябва да важи до края на 2020 г., а неспазването му може да донесе до 50 хил. лв. глоба. Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което влизат компании като Billa, Kaufland, Lidl, ProMarket, T Market, "Аванти" и "Фантастико", дори обвини ресорния министър, че действа в полза на "близки кръгове от фирми" и "разпределя пазара в полза на олигарх".

"Тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора зафункционирането на ЕС (ДФЕС), тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за предлагане на пазара за местните хранителни продукти, което води до дискриминация на сходните вносни продукти. Законодателството ограничава също така свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки", посочват от Европейската комисия.

И припомнят, че "такива ограничения могат да бъдат оправдани само с императивни съображения от общ интерес, като например общественото здраве, и трябва да бъдат подходящи и необходими за постигането на тази цел".

Ако Брюксел не получи задоволително становище, Комисията ще премине на следващ етап в наказателната процедура.

По-късно от Министерството на земеделието, храните и горите изпратиха становище до медиите, в което се казва, че "предприетата мярка не засяга свободното движение на стоки, произведени в други държави, тъй като Постановлението, издадено на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, не предвижда забрана и ограничения за предлагане на продукция от държави членки на ЕС и трети страни".

От ведомството сочат още, че нормите за мляко и млечни продукти ще бъдат променени, "след съгласуване със заинтересованите страни".

"Въведените мерки не водят до изкривяване на конкуренцията и вътрешния пазар, а са в полза на потребителя без да засягат каквито и да е правила", твърдят още от министерството.